NE Krško ide u remont od sutra

Autor: N.D. Objavljeno: 10.04.2015. 🕜 09:28 Lokacija: Krško (Slovenija)

Tijekom remonta zamijenit će se 56 gorivih elemenata

Remontna zaustava NE Krško započet će 11. travnja isključenjem elektrane iz elektroenergetske mreže, a trajat će nešto više od mjesec dana, objavljeno je iz elektrane. Tijekom zaustave zamijenit će se gorivo, izvesti preventivne preglede i zahvati održavanja te modernizacija sustava i opreme te struktura. Veći zahvati održavanja koji će se izvesti tijekom remonta su: zamjena 56 gorivih elemenata, vizualni i ultrazvučni pregled goriva, ultrazvučni pregled svežnjeva kontrolnih palica, ultrazvučni pregled reaktorske posude, ispiranje taloga s cijevnih stijenki parogeneratora, pregled U-cijevi parogeneratora, remont jedne od dviju niskotlačnih turbina. Ulaganja u tehnološku nadgradnju u protekloj godini, kada nije bilo remonta, uključivala su 17 manjih tehnoloških modernizacija, koji su izvedeni tijekom rada elektrane. Tijekom ovogodišnjeg remonta izvest će se 25 modernizacija različitog opsega i zahtjevnosti. Među njima su rekonstrukcija struktura reaktora za stabilizaciju tokova hladila kroz jezgru, zamjena instrumentacije jezgre, modernizacija dizelskoga generatora za sigurnosno napajanje, obnova cijelog sustava napajanja vlastite potrošnje rasklopnog postrojenja, prilagodba sustava sigurnosne opskrbne vode i poboljšanja na sustavu hlađenja bazena za istrošeno gorivo. U 27. gorivom ciklusu, koji je započet 19. 11. 2013., a završit će se isključenjem elektrane iz elektroenergetske mreže 11. 4. 2015., NEK je isporučio u mrežu 8 352 620 MWh električne energije, što je na nivou planirane proizvodnje (8 395 000 MWh). U 2014. godini proizvedena električna energija je po prvi put u pogonskom vijeku premašila proizvodnju od 6 milijarda kWh godišnje. Ujedno u cijelog godini nije bilo nijednog odstupanja o kojem bi trebali sukladno zakonodavstvu izvješćivati Upravu Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost. Ukupan volumen radioaktivnog otpada u privremenom skladištu na dan 31. ožujka 2015. iznosio je 2264 prostorna metra, a ukupna aktivnost 18,51 terabekerela. Kapacitet sadašnjeg skladišta ispunjen je već 90%. Planirana rekonstrukcija prostora za rukovanje radioaktivnim otpadom zbog mehanizama žalba u postupku javnog naručivanja nije još započeta zbog žalbene procedure. Radioaktivni otpad iz nuklearke trenutno se odlaže u provizorno odlagalište u krugu nuklearke, ali je započela gradnja podzemnog skladišta uz rijeku Savu, u koje će biti trajno pohranjeni otpaci i kontaminirana oprema nuklearke nakon što ona završi svoj životni vijek. 

TAGOVI