Eko-studija za NE Paks je manjkava, kažu mađarski ekolozi

Autor: N.D. Objavljeno: 16.11.2015. 🕜 15:04 Lokacija: Budimpešta (Mađarska)

Loše obrađeno zagrijavanje Dunava i pitanje otpada?!

Ekološka studija MVM-a za proširenje nuklearne elektrane Paks nije dovoljno obradila pitanje smještaja nuklearnog otpada i toplinskog zagrijavanja Dunava, tvrdi zelena nevladina udruga Energiaklub koja se snažno opirala projektu kojeg smatra neekonomičnim. Veći broj ključnih tema nije do kraja pojašnjen u studiji utjecaja na okoliš čija javna rasprava je upravo završila, a veći broj opaski temeljen je na neutemeljenim, zastarjelim i netočnim gledištima, naglasili su. Proces ekološkog licenciranja nove nuklearke započeo je u prosincu 2014. a primjedbe će se razmotriti. Hrvatske ekološke udruge uopće se nisu oglasile oko tog projekta, a nije poznato sudjeluju li u prekograničnoj procjeni projekta na okoliš, objavio je Politics.  

TAGOVI