NE Krško je u listopadu radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija

Autor: A.H. Objavljeno: 17.11.2015. 🕜 08:39 Lokacija: Krško (Slovenija)

NEK je u listopadu proizvela 543282,7 MWh bruto električne energije na izlasku generatora

NE Krško je u listopadu 2015. proizveo 543282,7 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 517049,8 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 2,4 % iznad planirane (505000 MWh), dok je faktor raspoloživosti bio 100-postotni, kao i faktor iskorištenja. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U listopadu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,4 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u listopadu iznosio 0,7 %, a ukupni godišnji udio do kraja listopada 35,3 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00164 %, a godišnje 0,031 %. Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u listopadu iznosio je 0,09 % i 1,68 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 10 paketa (2,08 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

TAGOVI