Fond daje pametnim gradovima i općinama osam milijuna kuna

Autor: B.O. Objavljeno: 19.06.2019. 🕜 11:10 Lokacija: Zagreb

Najviši iznos bespovratnih sredstava je 200 000 kuna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je objavio Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta 'pametnih gradova i općina' s ciljem integracije tehnoloških rješenja za ostvarenje održivog razvoja, učinkovite infrastrukture, primjene energetske učinkovitosti i poboljšanja kvalitete života građana. 


Inovativan pristup

"Ovim pozivom za projekte pametnih gradova i općina Fond je osigurao osam milijuna kuna. Ovisno o lokaciji - grad ili općina će moći dobiti 40, 60 ili 80 posto bespovratnih sredstava do najviše 200 tisuća kuna po zahtjevu. Podnositelj, grad ili općina, može dostaviti najviše dva zahtjeva. Inovativan i učinkovit pristup upravljanja gradovima i općinama, njihovim resursima, procesima i javnim uslugama uz primjenu razvijenih digitalnih tehnoloških rješenja neophodan je za opći razvoj i podizanje kvalitete života hrvatskih građana", rekao je direktor FZOEU-a Dubravko Ponoš

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje 45 dana od dana objave na mrežnoj stranici FZOEU-a, a završava istekom kalendarske godine ili do isteka sredstava.

TAGOVI