Ina sklopila nagodbu s TEF-om

Autor: N.D. Objavljeno: 05.05.2014. 🕜 08:38 Lokacija: Šibenik

Ina se nagodila s gradom Šibenikom vezano za dug iz 1993.

INA je sklopila nagodbu s Gradom Šibenikom i društvom TEF d.d. Šibenik vezano za dugovanje društva TEF u vlasništvu Grada prema Ini. Nagodbu su potpisali članovi Uprave Ine g. Davor Mayer i g. Niko Dalić, gradonačelnik Grada Šibenika g. Željko Burić te direktor TEF-a g. Veselko Gulin. Spomenuto dugovanje odnosi se na suradnju između Ine, HEP-a i TEF-a iz 1993. godine, kada su potraživanja Ine od HEP-a u iznosu od 6 milijuna kuna s pratećim kamatama na taj iznos prenesena na TEF, odnosno 1998. godine u okviru mjera za restrukturiranje TEF-a Odlukom Vlade RH stavljena u obvezu rješavanja Gradu Šibeniku. Sukladno potpisanoj nagodbi Grad Šibenik, koji je Vladinom odlukom iz 1998. obvezan podmiriti potraživanja Ine prema TEF-u, Ini će isplatiti 13 milijuna kuna u dvije rate do kraja 2015. Također, INA će u Šibeniku dobiti novu lokaciju za benzinsku postaju (ili novčanu naknadu nakon pet godina ukoliko se ne pronađe zadovoljavajuća lokacija), čime će se ujedno gradu omogućiti nastavak planiranog investicijskog ulaganja na imovini TEF-a.

TAGOVI