Ina umanjila vrijednost imovine u Siriji temeljem mjerljivih rizika

Autor: N.D. Objavljeno: 17.02.2014. 🕜 12:47 Lokacija: Zagreb

Ina je nezadovoljna medijskim interpretacijama njezinog financijskog rezultata

Ina nije zadovoljno medijskim interpretacijama financijskog izvještaja za prošlu godinu, prema kojem je tvrtka utonula u minus od milijardu i pol kuna. U Ini naglašavaju da su svi financijski izvještaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. O Ininom financijskom izvještaju za 2013. godinu raspravljalo se na sjednici Uprave kompanije, a odobrio ga je i Odbor za reviziju te nije bilo razilaženja u stavovima. "Sukladno navedenim međunarodnim standardima, INA, kao i druge kompanije, na kraju svakog izvještajnog razdoblja provodi testiranja vrijednosti ukupne imovine, odnosno ispituje postoje li objektivni pokazatelji da vrijednost imovine treba biti umanjena. Procjenu pretpostavki za izračun umanjenja vrijednosti pregledava međunarodno priznati ovlašteni neovisni revizor, te sukladno tome izdaje mišljenje na financijska izvješća. U proteklim razdobljima revizor je izdao čista mišljenja na ista, a revizija izvješća za 2013.g. je u tijeku pri čemu ne očekujemo značajna odstupanja od objavljenih nerevidiranih podataka. Što se konkretno tiče umanjenja vrijednosti imovine u Siriji, Ina je provela detaljno testiranje navedene imovine s obzirom na pokazatelje umanjenja zbog trenutne političko-sigurnosne situacije u toj zemlji. Ono se temeljilo na procjeni budućih očekivanih novčanih tokova od neprekinute upotrebe takve imovine, a u obzir su uzeti mjerljivi rizici u tamošnjem ekonomskom i političko-sigurnosnom okruženju. Kompanija je ujedno angažirala i vanjskog savjetnika, eksperta za geopolitička pitanja Bliskog Istoka pri ocjeni korištenih pretpostavki. I ostale međunarodne kompanije koje su poslovale u Siriji i kao Ina proglasile „višu silu“, već su ranije napravile umanjenje imovine. Kao i prethodnih godina, procjena umanjenja istom metodologijom, provedena je i u Segmentu djelatnosti Rafinerije i Marketing obzirom na kontinuirane gubitke u poslovanju, što je rezultiralo određenim umanjenjem vrijednosti. Umanjenje se temelji i na činjenici značajno promijenjenih okolnosti u globalnom rafinerijskom biznisu te postojanja velikog pritiska na ovaj dio poslovanja u Europi. Zaključno ističemo da, suprotno napisima, temeljem Zakona o porezu na dobit troškovi umanjenja imovine predstavljaju porezno nepriznat rashod", stoji u Ininom priopćenju. 

TAGOVI