MINGO-u za energetske projekte 730 milijuna kuna

Autor: N.D. Objavljeno: 20.11.2012. 🕜 09:30 Lokacija: Zagreb

Uvodi se digitalizirani informacijski sustav upravljanja mineralnim sirovinama

Ministarstvo gospodarstva u prijedlogu proračuna za 2013. godinu, koji je jučer usvojen na Vladi, dobilo je znatno više novca za energetske projekte. Dok je u 2012. za tu svrhu bilo izdvojen samo 21 milijun kuna, u 2013. je na toj stavci predviđeno 730 milijuna kuna. Taj novac prema obrazloženju namijenjen je za razvoj energetskog sustava i gospodarenja mineralnim sirovinama, kako bi se uveo jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, kao i za praćenje prilagodbe energetskog sektora EU okruženju implementacijom Trećeg paketa. MINGO će u idućoj godini raditi na digitalizaciji podataka o odobrenim istražnim prostorima i eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina, te njihovo povezivanje s Registrom koncesija i sustavima izrade Bilance stanja rezervi i godišnje eksploatacije. Uz to, 1. siječnja 2013. država bi trebala preuzeti sve poslove vezane za rudarstvo od županijskih ureda državne uprave. U proračunu MINGO-a je i šest milijuna kuna za državne potpore za energetsku učinkovitost i OIE, putem subvencija za domaću prerađivačku industriju.
To je očigledan pokazatelj da država u energetici vidi motor razvoja cijelog gospodarstva. Općenito, cijelom ministarstvu znatno je povećan proračun, koji će u 2013. iznositi 2,1 milijardu kuna. Za usporedbu, u 2012. za rad ministarstva bilo je predviđeno 357 milijuna kuna, što je povećanje od 586%. Zanimljivo je da je povećan i proračun OPT-Agencije, sa sadašnjih 3,5 milijuna kuna na 6 milijuna kuna. 
Vlada je dala suglasnost i na prijedlog proračuna Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U idućoj godini taj fond planira prikupiti 1,21 milijarde kuna, a isplatit će 1,18 milijardu kuna. Zanimljivo je da se prema tom planu u 2013. znatno smanjuju izdaci za sanaciju odlagališta komunalnog otpada, sa 54,5 milijuna kuna na 35,2 milijuna kuna, dok na stavci sanacije odlagališta sufinancirana iz EU nema predviđenih rashoda, pa čak ni za usluge. Istodobno, povećava se novac za izgradnju centara za gospodarsenje otpadom, sa sadašnjih 24,5 milijuna kuna na 40,4 milijuna kuna u 2013, a posebno su iskazane stavke za gradnju nekoliko centara u Hrvatskoj; Marišćine, Bikarca, Piškornice, Biljane Donje.

TAGOVI