Nafta se traži od Neuma da Velike Kladuše

Autor: N.D. Objavljeno: 29.06.2015. 🕜 08:45 Lokacija: Sarajevo (BiH)

Prve istražne bušotine u BiH moguće su već iduće godine

U Bosni i Hercegovini ugljikovodici se trenutno traže od Velike Kladuše do Neuma, potvrđeno je za Klix u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Za područje sjeverne Bosne, na kojem je moguće da ima nafte i plina, interes su izrazile kompanije iz Amerike, Kanade, Australije i Turske. "Istraživanja vezana za naftu i plin u FBiH mogu početi nakon potpisivanja ugovora o koncesiji sa naftnom kompanijom Shell. U skladu sa zakonom predviđenom procedurom, procjena je da bi se ugovor mogao potpisati do kraja 2015. godine. Nakon potpisivanja ugovora o koncesiji slijedi izrada Projekta istraživanja koji verificira Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije", rekla je Samra Kadribegović, šefica Kabineta u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Istakla je da se prve istražne bušotine mogu očekivati krajem 2016. godine. "S obzirom na činjenicu da su naftno-geološka istraživanja skupa i rizična, dodjela koncesije je jedini za Federaciju BiH prihvatljiv način pronalaska ekonomski interesantnih nalazišta ovog veoma važnog energetskog resursa", dodala je Kadribegović. Pronalazak nafte bio bi od velikog značaja za BiH. "Izvedena istraživanja će dati podatke o postojanju podzemnih voda i drugih mineralnih sirovina te procjenu opasnosti od potresa. Istraživanje nafte bi bilo važno i zbog obuke stručnog kadra u sektoru geologije i rudarstva. Također, u slučaju pronalaska ekonomski isplativog ležišta nafte i plina pokrenut će se izgradnja infrastrukturnih objekata (plinovoda, naftovoda, terminala), što će imati utjecaja na povećanje zapošljavanja, dakle osigurat će se sigurna opskrba tržišta Federacije BiH ovim važnim energentom. Isto tako osigurat će se sredstva za geološka istraživanja koja su od interesa za Federaciju BiH", zaključila je Kadribegović.

TAGOVI