Nova članica Nadzornog odbora INA-e

Autor: B.L. Objavljeno: 12.04.2016. 🕜 15:02 Lokacija: Zagreb

Maja Rilović u NO-u INA-e dobiva nasljednicu

INA je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestila da je došlo do promjene u njezinom nadzornom odboru. Kako se ističe, na sjednici Radničkog vijeća tvrtke koja je održana 12.4.2016. godine opozvana je gđa. Maja RILOVIĆ i na njezino mjesto kao predstavnice radnika u NO-u INA-e imenovana gđa. Jasna PIPUNIĆ.

TAGOVI