Potpisan važan ugovor za modernizaciju TE Plomin 2

Autor: B.L. Objavljeno: 01.07.2016. 🕜 14:47 Lokacija: Zagreb

Izvest će se retrofit niskotlačnog dijela turbine u elektrani

HEP je izvijestio da je njegova tvrtka Termoelektrana Plomin s tvrtkom ALSTOM Hrvatska potpisala ugovor o modernizaciji i generalnom remontu turbinskog postrojenja bloka 2 TE Plomin. Kako se ističe, vrijednost ugovora je 9,5 mil. eura, i tim će se sredstvima u razdoblju instalacije ranije ugovorenog postrojenja DENOX na bloku 2 u svibnju 2017. godine provesti sve potrebne aktivnosti. Pri tome će se modernizacijom turbine, tzv. retrofitom niskotlačnog dijela, postići veća učinkovitost na osnovi poboljšanja unutarnjeg stupnja djelovanja turbine, ali i smanjenje specifične potrošnje topline, čime se turbini produljuje vijek trajanja za čak 200 000 h. Uz to, jedan od najvažnijih rezultata modernizacije bit će manja potrošnja ugljena i samim time i manja emisija ugljičnog dioksida, što je u skladu s aktivnostima TE Plomin na smanjenju utjecaja na okoliš. Jedna od mjera kojom će se to provesti je i ugradnja postrojenja za izdvajanje dušikovih oksida iz dimnih plinova (DENOX) iz bloka 2 tijekom 2017, kako bi se do 1.1. 2018. godine uskladio rad i ispuštanje plinova s graničnim vrijednostima emisija prema odgovarajućoj europskoj direktivi. To postrojenje, čija je vrijednost 17,3 mil. eura, ugrađuje konzorcij koji čine talijanska i hrvatska podružnica ALSTOM-a, pri čemu vrijednost domaće komponente poslova iznosi 34%, dok se preostalih 66% odnosi na najsuvremeniju uvoznu tehnologiju, koja se prvi put primjenjuje u Hrvatskoj. Rad tog postrojenja temelji se na selektivnoj katalitičkoj reakciji, u skladu s najboljom europskom praksom i europskim smjernicama za najbolje raspoložive tehnike i njime će se emisije dušičnih oksida ograničiti na vrijednosti manje od 80 mg/m3 normnom. Inače, čak 45% svih investicija u TE Plomin 2 u 2015. godini činila su ona u zaštitu okoliša, dok je u istom razdoblju 18,4 mil. kuna uloženo u poboljšanje stupnja djelovanja turbine radi smanjivanja emisija CO2, u zaštitu od buke, u ugradnju rasvjete sa svjetlećim diodama (LED), u rekonstrukciju odsumporavanja i elektrofiltara i u zamjenu sustava mjerenja elektromagnetskog zračenja. 

TAGOVI