Prvi put negativna cijena na CROPEX-u

Autor: N.D. Objavljeno: 26.02.2016. 🕜 13:44 Lokacija: Zagreb

Kupac je bio plaćen 6 eura po MWh da preuzme električnu energiju

Na dražbi hrvatske burze električne energije CROPEX održanoj 21. veljače 2016. godine za isporuku električne energije 22. veljače, prvi puta je na dan unaprijed tržištu ostvarena negativna cijena električne energije. Negativna cijena je ostvarena u 2. satu i iznosila je -6,00 €/MWh. Negativne cijene su sastavni dio tržišta te odražavaju prezasićenost pri stvaranju ravnoteže između ponude i potražnje, kada su prodavatelji električne energije spremni platiti za preuzimanje energije. Javljaju se u trenutku velike nefleksibilne proizvodnje te niske potražnje, pretežito noću, vikendima ili blagdanima. U praksi, to znači da prodavatelji električne energije plaćaju isporuku svoje električne energije, a kupci električne energije preuzimaju električnu energiju i za to su plaćeni. Negativne cijene prvi puta su se pojavile na njemačko-austrijskom dan unaprijed tržištu električne energije, 2010. godine javljaju se i na francuskom tržištu, a 2013. i na švicarskom. U sklopu Multiregional Coupling (MRC) inicijative, definirana je dozvoljena granica najniže (negativne) cijene koja iznosi -500 €/MWh.

TAGOVI