U Europi nužne velike investicije u energetiku

Autor: N.D. Objavljeno: 07.04.2011. 🕜 08:21 Lokacija: Beograd (Srbija)

Do 2020. Europa mora investirati trilijun eura u energetiku

Šef delegacije Europske unije u Srbiji Vincent Degert je rekao da se u Europi uvozi više od polovine energije koja se koristi sa tendencijom rasta. On dodaje da zbog toga postoji veliki pritisak na Europu da bi se izbjegla politička i ekonomska ovisnost, prenosi Tanjug. "Do 2020.godine je potrebno investirati jedan trilion eura da bi se modernizirala infrastruktura i zamijenile dotrajale elektrane i smanjila emisija štetnih plinova", rekao je Degert. Dodao da je Europa najveći uvoznik energije u svijetu i da je njen strateški cilj da se "okrene sigurnijim i obnovljivim izvorima energije". Neophodna je regulacija energetskog tržišta, investiranje u tehnološke inovacije, obrazovanje potencijalnih korisnika u uštedi energije, smanjenje gubitala u energetskom sektoru i ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije. U politici EU do 2020. godine zacrtani su ambiciozni ciljevi da se smanji emisija štetnih plinova, odnosno CO2 za 20 %, smanji korišćenje primarnih izvora energije, da se poveća energetska efikasnost za 20 %, koliko iznosi i postotak povećanja korištenja obnovljivih izvora energije.