Mora se spriječiti da se plinski uređaji ugrađuju bez nadzora!

Autor: A.H. Objavljeno: 12.03.2012. 🕜 08:19 Lokacija:

O tome koliko je trovanje ugljičnim monoksidom opasno i zašto do njega uopće dolazi, mjerodavne institucije i stručne osobe konstantno upozoravaju. No, unatoč svim upozorenjima svjedoci smo mnogih tragičnih slučajeva pa se postavljaju pitanja: tko su krivci takvih ishoda i kako to spriječiti? No, entuzijazam i stručnost, ali i želja za unaprjeđenjem struke nisu ostavile prekriženih ruku uglednog zagrebačkog plinoinstalaterskog i plinoserviserskog obrtnika te potpredsjednika Udruženja obrtnika Grada Zagreba i pročelnika Sekcije plinoinstalatera i plinoservisera, gosp. Zvonka BABIĆA. Tako je u svibnju ove godine pokrenuta inicijativa kojom se želi uvesti red u prodaju i ugradnju plinskih uređaja tako da ih mogu prodavati i ugrađivati jedino za to ovlaštene osobe.

Poštovani gosp. Babić, kao potpredsjednik Udruženja obrtnika Grada Zagreba i pročelnik Sekcije plinoinstalatera i plinoservisera, recite nam nešto više o samom Udruženju i Sekciji.

Udruženje obrtnika Grada Zagreba ima preko 9000 članova i sastoji se od 38 sekcija u okviru kojih se nalazi i Sekcija plinoinstalatera i plinoservisera. Moram istaknuti da smo jedna od aktivnijih sekcija i da su naše aktivnosti najviše usmjerene prema strukovnom djelovanju u interesu i s ciljem nezaostajanja u pogledu tehničkih noviteta koje gotovo svakodnevno moramo pratiti. Tako Sekcija, odnosno njezini članovi ne preskaču nijedan važan skup koji se tiče struke, a inicijatori smo mnogih stručnih skupova, ali i suorganizatori nekih kao što je to, npr. slučaj Plinarskog foruma.
Naša Sekcija okuplja samo ovlaštene plinoinstalatere i plinoservisere te nas trenutačno ima 50. Sekcija postoji preko 20 godina, no aktivno je počela raditi prije 12 godina. Struka mora biti udružena i dobro je da imamo Sekciju gdje možemo zajedno djelovati, pratiti sva relevantna događanja i zajedno djelovati kada je to potrebno.

Što je s edukacijom kadrova, odnosno obrazovanjem mladih plinoinstalatera?

Smatram da dobar plinoserviser ili plinoinstalater ne može biti onaj tko ne ulaže u svoje znanje i unaprjeđuje ga. Zato Sekcija neprestano svoje članove upućuje na dodatna obrazovanja i njeguje moto cjeloživotnog obrazovanja. Dobar plinoserviser mora minimalno jednom godišnje pohađati određeni seminar, bilo da se radi o seminaru nekog proizvođača opreme i sl. Novi proizvodi nas jednostavno tjeraju na stalno obrazovanje. 
Isto tako, Udruženje je aktivno i preko Hrvatske obrtničke komore u pogledu novih kadrova. Tako u okviru HOK-a sudjelujemo u Komisiji za polaganje majstorskih ispita i licenciranje radionica koje su tehnički i stručno osposobljene da primaju mlade učenike na praktičnu nastavu. Na taj način doprinosimo sustavu, ali i da se ti mladi ljudi što bolje pripreme za tržište rada. Surađujemo s mnogim strukovnim školama i podupiremo njihove školske aktivnosti. Isto tako, pomažemo im u opremanju školskih praktikuma jer u tom smislu škole vrlo loše stoje.

Ove ste godine pokrenuli inicijativu za povećanje sigurnosti primjene plina što bi se trebalo ostvariti korjenitim promjenama u načinu prodaje plinskih uređaja. Pojasnite nam o čemu se točno radi?

Još od 2003. godine postoji inicijativa za bolju i drugačiju regulaciju prodaje plinskih uređaja, a time i kvalitetniju i sigurniju ugradnju plinskih trošila isključivo od strane stručnih i ovlaštenih osoba. Upravo su zaključci 2. plinarskog foruma održanog te godine dali jasnu sliku o cijelom problemu. Tada je upozoreno da treba hitno uvesti red na tržištu plinske opreme i uređaja i to na način da se uvede stroža kontrola kvalitete uvezene robe, ali i stalni nadzor tijela državne uprave. Također, upozoreno je da suradnja plinoinstalatera i plinoservisera sa svim nadležnim tijelima mora biti jača. Dakako, sve su to bila upozorenja koja su težila jednom zajedničkom cilju, a taj je da se poboljša sigurnost korisnika plinskih trošila, ali i spriječi korisnike da sami kupuju plinske uređaje i potom ih nestručno montiraju. U tom vidu smo u svibnju ove godine uputili dopis svim relevantnim državnim institucijama i distributerima plina.

Jeste li već dobili neke odgovore?

Moram naglasiti da smo potporu i podršku za spomenutu inicijativu dobili od Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić' i Sektora za upravne i inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova. Moram istaknuti da su gotovo svi veliki distributeri plina u Hrvatskoj, pa i Gradska plinara Zagreb našoj inicijativi dali podršku i, dapače, sami su još sugerirali i dali određene prijedloge i želje kako bi svi zajedno utjecali i doprinjeli sigurnosti, ali i većem povezivanju svih subjekata u navedeni problem. 
Između ostalih, bezrezervnu podršku inicijativi dala je i Hrvatska stručna udruga za sanacije dimnjaka koja je upozorila na problem ugradnje plinskih trošila od strane nestručnih osoba navodeći kako trovanje ugljičnim monoksidom nije ni slučajno ni predvidljivo, već da je to uvijek posljedica nečije predvidljive pogreške. Sljedeći korak je da će dopis kojim upozoravamo na spomenute probleme uskoro biti uručen Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. 
Na žalost, još čekamo očitovanje Hrvatske stručne udruge za plin.

Koji su krajnji ciljevi spomenute inicijative?

Ne tražimo nikakvu zabranu, već samo želimo preusmjeriti kanale da roba na tržište ide legalnijim putem. To je naš plan. Želimo siguran način prodaje uređaja i da ta prodaja ide iz ruku ovlaštenih ljudi. Jesmo za to da određene trgovačke kuće prodaju plinske uređaje, ali se uređaj ne bi smio direktno izdati kupcu, već isključivo ovlaštenoj osobi, odnosno, plinoinstalateru. Trgovac bi u tom slučaju kupcu na uvid trebao dati popis ovlaštenih plinoinstalatera. 
To je samo jedna od opcija da se spriječi nekontrolirana prodaja uređaja, ali i njihova nestručna ugradnja.
Također, inicijativom želimo ukazati na mnoge probleme koji su prisutni u Hrvatskoj, a konkretno se odnose na propise kojima je (ne)regulirana ugradnja plinskih trošila. Naime, zbog nedovoljnih zakonskih propisa dolazi do ugradnje plinskih trošila od strane nestručnih osoba što pak dovodi do nesreća koje, na žalost, često završe tragičnim smrtnim slučajavima. Upravo to želimo izbjeći! Sigurnost korisnika i svih građana stavili smo na prvo mjesto. Također, inicijativa za cilj ima i pružanje što kvalitetnije usluge, ali i očuvanje digniteta struke. I plinoinstalateri i plinoserviseri moraju biti udruženi i zajedno djelovati, a sve u korist istog cilja - sigurnosti građana i sigurnog korištenja plina.

I za kraj, ima li još nešto što biste dodatno istaknuli?

Želio bih još jednom naglasiti da svi zajedno, i struka i krajnji korisnici plinskih uređaja, moramo djelovati u jednom pravcu i s jasnim ciljevima. Ne možemo mirno gledati na sve što oko nas događa i da pritom ništa ne poduzimamo. Isporuka trošila bez kontrole ovlaštenih i stručnih osoba mora se rješiti na najbolji mogući način. Smatram da će ova inicijativa kao konačan rezultat imati sigurnija kućanstva, a time i zadovoljnije korisnike plina.
Važno je naglasiti da prema podacima Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić' u nijednoj nesreći trovanja CO koja se dogodila u posljednjih 10 godina nije sudjelovao ni jedan član Udruženja, a što samo dodatno ukazuje koliko je bitno da uređaje održavaju stručne osobe.
Moramo spriječiti da se plinska trošila ugrađuju bez nadzora. Naša struka i savjest govore nam da smo na dobrom putu da to i postignemo, a ova inicijativa upravo to želi postići.

TAGOVI