Kako ostvariti automatsko hidrauličko uravnotežavanje?

Autor: Saša JANČIKOVIĆ, dipl. ing. Objavljeno: 29.02.2016. 🕜 10:00 Lokacija:

Odgovor je: pomoću Oventropove 'QV tehnike'!

Hidrauličko uravnoteženje je uvjet za energetski učinkovit rad sustava grijanja i hlađenja i postizanje ugodne klime. Osnovne proračunske vrijednosti kao što su temperatura polaznog i povratnog voda, volumni protok i diferencijalni tlak tada su održani za vrijeme rada sustava, a osiguran je i učinkovit rad visokoučinske crpke. Uz to, niska temperatura povratnog voda jamči učinkovit rad kondenzacijskog kotla. Isto tako, potreban toplinski i rashladni učin tada se dobivaju tamo gdje su potrebni i nema više viškova ili manjkova u opskrbi. Pogrešne postavke kao što su, npr. povišenje temperature polaznog voda, prevelik volumni protok (što rezultira previsokom temperaturom povratnog voda), nedovoljna hidraulička opskrbljenost krajnjih jedinica, ali i prevelika cirkulacijska crpka ili neodgovarajuće postavke, hidrauličkim se uravnotežavanjem izbjegavaju.
Hidrauličko uravnoteženje predstavlja optimalnu distribuciju medija u sustavu što je postignuto, npr. opskrbom radijatora odgovarajućim volumnim protokom preko prednamjestivih termostatskih ventila.
Tako se i na energiji može uštedjeti i do 20%, ako hidrauličko uravnotežavanje provodi kako je opisano. S obzirom na niske troškove, omjer dobivenog i uloženog kod te je mjere izvrstan. Tako se može postići vrijeme amortizacije od 3 - 4 godine.

Prednosti hidrauličkog uravnotežavanja

Nekoliko je glavnih prednosti hidraulički uravnoteženog sustava grijanja i hlađenja:

 • ušteda na energiji zahvaljujući optimalnoj distribuciji energije
 • povećana ugodnost zahvaljujući pravilnoj distribuciji volumnog protoka
 • tihi rad.

Automatsko ili ručno hidrauličko uravnotežavanje

Standardni sustavi grijanja opremljeni su s termostatskim ventilima koji su prednamješteni na temelju proračuna cjevovoda uz potrebne informacije o instaliranom cjevovodu i volumnom protoku radijatora (ručno hidrauličko uravnoteženje).
Točan položaj cijevi često je nepoznat, što čini proračun gotovo nemogućim. Zbog toga je Oventrop razvio termostatske ventile s 'QV tehnikom' za automatsku regulaciju i hidrauličko uravnoteženje (automatsko hidrauličko uravnoteženje). Ventili se također mogu koristiti za hidrauličko uravnotežavanje novih sustava grijanja kod kojih je položaj cijevi poznat.

Prednosti automatskog hidrauličkog uravnotežavanja

Nekoliko je prednosti primjene hidrauličkog uravnotežavanja, što rezultira hidrauličkim uravnoteženjem sustava:

 • automatsko prilagođavanje različitim uvjetima rada
 • smanjen opseg rada kod proračuna i projektiranja
 • ostvarena instalacija štedi na vremenui i novcu
 • potreba za manje balansirajućih ventila
 • hidrauličko uravnoteženje je ostvareno čak i kada su krajnje jedinice, odnosno dijelovi sustava u funkciji ili izvan funkcije
 • na uravnotežene dijelove sustava hidraulički ne utječe proširenje instalacije
 • za vrijeme gradnje sustav se može stavljati u pogon dio po dio
 • učinkovit rad visokoučinskih crpki u svakom načinu rada
 • optimalan toplinski učin kondenzacijskih kotlova.

Nova Oventropova 'QV tehnika' za automatsku regulaciju protoka u sustavima grijanja i hlađenja omogućuje prilagodbu volumnih protoka u skladu sa zahtjevima određene krajnje jedinice. Traženi volumni protok kroz krajnju jedinicu (npr. radijator) određen je izračunom toplinskog opterećenja i odabranom temperaturnom razlikom. Volumni protok namješta se izravno na ventilu s 'QV tehnikom' i automatski se ograničava na namještenu vrijednost. Na taj se način, pomoću ventila s 'QV tehnikom', hidrauličko uravnotežavanje sustava provodi vrlo jednostavno.
Čak i tamo gdje se pojavljuju velike razlike diferencijalnog tlaka, npr. ako su krajnje jedinice ili dijelovi sustava u funkciji ili izvan nje, volumni protok je i dalje konstantan unutar tolerancije regulacije.

Prednosti 'QV tehnike'

Nekoliko je osnovnih prednosti Oventropove 'QV tehnike':

 • nije potrebna posebna izvedba tijela ventila jer ventilski uložak odgovara tijelima svih standardnih Oventropovih termostatskih ventila izrađenih od 1999. godine (M 30 × 1,5)
 • ventilski uložak može se zamijeniti korištenjem specijalnog alata Demo-Bloc, bez pražnjenja sustava
 • idealno rješenje za nadogradnje ili rekonstrukcije
 • širok namjestivi raspon volumnog protoka (10 - 170 l/h)
 • široko područje rada diferencijalnog tlaka (maksimalno 1,5 bar)
 • tihi rad, čak i kod visokog diferencijalnog tlaka
 • namješteni volumni protok ostaje konstantan
 • rad neovisan o diferencijalnom tlaku
 • konstantan, visok autoritet ventila (a = 1)
 • nestupnjevano prednamještanje
 • fino stupnjevana skala za namještanje
 • namještena vrijednost vidljiva je s vanjske strane (bez tablice)
 • jednostavno namještanje korištenjem ključa za namještanje koji u velikoj mjeri sprječava neovlašteno manipuliranje
 • ventilski uložak sa zamjenjivim hvatačem nečistoća.

Novi Oventropovi termostatski ventili serije QV ograničavaju volumni protok na prednamještenu vrijednost pa kompleksni izračuni prednamještenih vrijednosti više nisu potrebni i samo je potrebno poznavati traženi volumni protok. Kada je jednom namještena točna vrijednost volumnog protoka krajnje jedinice, regulaciju volumnog protoka provodi ventil, čime hidrauličko uravnotežavanje sustava postaje vrlo jednostavno.
Novi Oventropovi ventili serije QV kombiniraju termostatski ventil i membranski regulator protoka. Nazivna vrijednost namještana je pomoću ključa za prednamještanje i okretanjem ručnog kola. Funkcije termostatskog ventila i regulatora protoka integrirane su u kompaktan ventilski uložak koji se može zamijeniti korištenjem specijalnog alata Demo-Bloc bez potrebe za pražnjenjem sustava.

Primjena

Takva rješenja iznimno su prikladna za dvocijevne sustave centralnog grijanja i hlađenja s cirkulacijskom crpkom.

TAGOVI