Osjetite zelenu energiju uživo!

Autor: B.L. Objavljeno: 05.04.2012. 🕜 10:43 Lokacija:

Rijetko kojoj zemlji pružene su tako dobre šanse za primjenu obnovljivih izvora energije kao Hrvatskoj, ponajviše zbog njezinog zemljopisnog položaja. Međutim, ti se prirodni potencijali u Hrvatskoj premalo koriste, što zbog neinformiranosti, što zbog nesnalaženja u novim tehnologijama.

U nadolazećim godinama očekuje se istinska ekspanzija tehnologija temeljenih na primjeni obnovljivih izvora energije, što podupiru i ambiciozni ciljevi Glavne uprave za energetiku Europske komisije pod nazivom '20-20-20' do 2020. godine. Plan je, dakle, do 2020. godine smanjiti štetne emisije ugljičnog dioksida za 20%, ostvariti 20% ušteda na energiji i 20% udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora. Sve članice EU-a pravno su se obvezale ispuniti zadane ciljeve i izraditi odgovarajuće Akcijske planove koji odražavaju ciljeve svake od njih za tri glavna područja primjene obnovljivih izvora :
• grijanje i hlađenje
• proizvodnju električne energije
• korištenje biogoriva za prijevoz.

Hrvatska je kao buduća članica EU-a preuzela te ciljeve i obveze pa je primjena obnovljivih izvora time postala jedan od strateških ciljeva hrvatske energetske politike. To zapravo znači da i u Hrvatskoj do 2020. godine treba ostvariti:
• 20% ukupne potrošnje energije proizvedene iz obnovljivih izvora
• 10% udjela obnovljivih izvora u prijevozu
• 20% smanjenja ukupne potrošnje energije
• 20% smanjenja emisije CO2.


Ilustracija 1 - Dizalice topline tlo - voda u prostoru Centra...

Uz nove direktive, zakone i propise, od kojih su neki dijelom već na snazi, a neki se još očekuju, dodatni izazov su želje i očekivanja korisnika koji, uz što manju potrošnju energije, zahtijevaju što veću udobnost stanovanja za što nižu cijenu. To se posebno odnosi na pripremu potrošne tople vode i održavanje ugodne temperature u boravišnim prostorima ljeti i zimi.
Sustavi koji takva očekivanja trebaju ispuniti su vrlo složeni i zahtijevaju pomno planiranje i projektiranje brojnih elemenata iz različitih područja, koji će se međusobno savršeno nadopunjavati i time jamčiti najvišu razinu učinkovitosti uz najniže troškove.

Centar za obnovljive izvore energije kao odgovor na te zahtjeve

Kako bi se potencijalnim korisnicima što više približila mogućnost odabira, izvedivost, ali i složenost mogućih rješenja za optimalno iskorištavanje obnovljivih izvora, tvrtka Vaillant se u suradnji s dva poslovna partnera, tvrtkama Knauf i AQT - Aquatherm, odlučila za sasvim novi pristup: Centar za obnovljive izvore energije, gdje će sve biti na jednom mjestu, gdje će svi dijelovi sustava biti vidljivi i gdje će, što je najvažnije, svi ti dijelovi biti u funkciji!
Centar za obnovljive izvore energije stoga na jednom mjestu objedinjuje informativne, pokazne i edukacijske sadržaje namijenjene najrazličitijim ciljnim skupinama: od investitora do stručnih partnera (projektanata, arhitekata, instalatera i servisera).
Idejni inicijatori, tvrtke Vaillant, Knauf i AQT - Aquatherm, spojili su snage i instaliranim rješenjima te ostalim materijalima i ugrađenom opremom pokazali kako se ugradnjom vrhunskih materijala i opreme mogu stvoriti visokoučinkoviti i složeni sustavi kojima se ostvaruje najveća udobnost stanovanja uz najmanju potrošnju energije, a sve to na osnovi primjene obnovljivih izvora.


Ilustracija 2 - ... i vanjske jedinice dizalica topline zrak - voda

Vrhunska ugrađena oprema

Centar za obnovljive izvore energije prikazuje instalirana rješenja u punoj funkciji, koja su savršen spoj inovativnih i međusobno usklađenih različitih elemenata.
U skladu s time, ugrađena su četiri izvora topline koji mogu raditi zasebno, neovisno jedan o drugome ili pak paralelno. To su:
• dizalica topline tlo - voda geoTHERM VWS 101/3 s geotermalnom sondom ukupne duljine 100 m
• dizalica topline tlo - voda geoTHERM VWL 62/3 S s integriranim spremnikom PTV-a od 175 l, koja kao toplinski izvor koristi okolni zrak
• mikrokogeneracijski uređaj ecoPOWER 4.7, kojem je primarni energent prirodni plin
• solarni kolektori, za iskorištavanje Sunčeve energije.


Ilustracija 3 - Mikrokogeneracijski uređaj

Pri tome su ugrađena dva solarna kolektora: pločasti kolektor auroTHERM VFK 145 V i kolektor s vakuumskim cijevima VTK 1140/2. Svaki je priključen na posebnu solarnu podstanicu VPM 20 S i zasebno pune modularni međuspremnik ogrjevnog medija allSTOR VPS 1000/2. Razlog zasebnog spajanja kolektora je mogućnost praćenja prinosa pojedinog kolektora pri istim uvjetima u okolici.
Mikrokogeneracijski uređaj ecoPOWER 4.7 pri proizvodnji električne energije (snage 4,7 kW) pohranjuje nastalu otpadnu toplinu (toplinskog učina 11 kW) u modularni međuspremnik allSTOR VPS 1000/2. Isto tako, ugrađena je i dizalica topline zrak - voda Genia Air 8 (Saunier Duval, jedan od brendova Vaillant Group) koja je spojena kao zasebni krug na razdjelnik te može grijati i hladiti i ima poseban spremnik PTV-a volumena 300 l.
Topla voda se dobiva i iz integriranog spremnika tople vode u dizalici topline VWL 62/3 S i preko podstanice za toplu vodu VPM 35/30 W koja se nalazi na modularnom međuspremniku allSTOR VPS 1000/2.
U Centru je također ugrađen površinski sustav niskotemperaturnog grijanja i visokotemperaturnog hlađenja (preko poda, zida i stropa), pri čemu postoji mogućnost isključivanja pojedinih površina kako bi se moglo simulirati grijanje ili hlađenje preko samo jedne površine. Također su ugrađena dva kasetna ventilokonvektora Saunier Duval 3-035 AK i jedan parapetni ventilokonvektor Saunier Duval 3-020 AF koji mogu grijati i hladiti te odvlaživati zrak.
Za upravljanje cijelim sustavom te za nadzor temperature površina poda, zida i stropa te temperature i vlažnosti zraka odgovorna je pametna regulacija Bright Core. Njome se također nadzire rad svih uređaja, prate parametri rada, očitavaju podaci s mjernih uređaja i regulira rasvjeta.
Konačno, ugrađen je i sustav ventilacije s rekuperacijom istrošenog zraka pomoću rekuperatora recoVAIR 275/3 koji ima mogućnost izmjene i rekuperacije 275 m3/h zraka.


Ilustracija 4 - Dio ugrađenih instalacija

Mogućnosti ugrađenog sustava

Zahvaljujući tako vrhunskoj ugrađenoj opremi, u Centru je moguće stvaranje željene mikroklime u vrlo kratkom vremenu, što znači da je moguće simulirati grijanje ili hlađenje neovisno o vanjskim uvjetima (dobu godine i vanjskoj temperaturi). Isto tako, u prostoriji postoji mogućnost regulacije temperature zraka i svih površina, regulacija vlage u zraku i dobave vanjskog, svježeg zraka. Konačno, postoji i mogućnost simulacije nestanka električne energije, kada se automatski pali mikrokogeneracijski uređaj koji sve ostale uređaje tada opskrbljuje električnom energijom pa cijeli sustav i dalje nesmetano radi.


Ilustracija 5 - Centar se nalazi u sklopu zgrade Vaillantovog predstavništva u Zagrebu, u Planinskoj 11

Zaključak

Centar za obnovljive izvore energije svim zainteresiranim poslovnim partnerima pruža mogućnost stručne edukacije. Na kompleksnim sustavima koji su potpuno u funkciji oni tako mogu neposredno saznati sve prednosti ugrađenih rješenja kako bi svoje korisnike bolje savjetovati i ponudili im individualno prilagođena rješenja, baš prema njihovim zahtjevima.

Sve dodatne informacije o Centru za obnovljive izvore energije mogu se dobiti izravno u tvrtki Vaillant.

TAGOVI