Primjeri dobre prakse za bioplin i biometan iz otpada

Autor: B.L. Objavljeno: 15.12.2016. 🕜 13:54 Lokacija: Zagreb

Projekt Bin2Grid predstavlja najbolje prakse za bioplin iz otpada iz nekoliko europskih gradova

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu je izvijestio da je u sklopu diseminacije projekta Bin2Grid izrađena 'Knjižica primjera najbolje prakse gradova s odvojenim prikupljanjem biootpada I proizvodnjom bioplina/biometana'. Riječ je o projektu iz europskog programa Obzor 2020 koji se bavi promicanjem odvojenog sakupljanja otpada od hrane i od specifičnih i različitih proizvođača otpada (prehrambene industrije, proizvodnje hrane i pića, uslužnih djelatnosti i kućanstava), a sve s ciljem proizvodnje biogoriva (biometana) i njihove distribucije pomoću mreže lokalnih punionica. U Hrvatskoj projekt provode Zagrebački holding i njegova podružnica Čistoća kao koordinator i FSB. 
Naime, glavna prijetnja i učinak biorazgradivog otpada (uključujući biootpad) je proizvodnja metana koji je mnogo značajniji staklenički plin nego ugljični dioksid, a koji nastaje razgradnjom na odlagalištima. To predstavlja ozbiljan problem koji je činio oko 3% ukupnih emisija stakleničkih plinova u zemljama EU15 u 1995. godine. Kao rezultat takvog stanja, Direktiva 1999/31/EZ o odlagalištima otpada obvezuje članice Europske unije na smanjenje količine biorazgradivog komunalnog otpada koji odlažu na 35% do 2016. s obzirom na razinu iz 1995, dok je za neke zemlje rok produljen do 2020. godine. Iako koncept dobivanja biometana iz otpada kao način gospodarenja otpadom još nisu široko primjenjeni u europskim gradovima, neke zemlje i gradovi poduzeli su značajne napore u tom smjeru. Ti se gradovi smatraju predvodnicima, čiji trud i ambicija mogu poslužiti kao poticaj drugima, za primjenu raznih akcija vezanih uz gospodarenje otpadom i proizvodnju energije (npr. jedan od njih je i Beč).

TAGOVI