Srbija zabranjuje male hidroelektrane u zaštićenim područjima

Autor: N.D. Objavljeno: 28.11.2018. 🕜 09:23 Lokacija: Beograd (Srbija)

U planu je više od 2500 malih HE na području bivše Jugoslavije i Balkana

Srbija je pripremila nacrt novog zakona kojim će se zabraniti izgradnja malih hidroelektrana (MHE) u zaštićenim područjima. Zakon, koji je izradilo Ministarstvo za zaštitu životne sredine Srbije, bit će početkom 2019. godine upućen vladi i parlamentu, izjavio je državni tajniku tom ministarstvu Ivan Karić za Reuters. "Ako se nastavi ovaj ekstremno neekološki trend preusmjeravanja tokova rijeka u kanale, uskoro ćemo zauvijek izgubiti više tisuća kilometara rijeka", rekao je Karić. Dodaje i da bi, prema novom zakonu, male hidroelektrane koje su već izgrađene mogle izgubiti pravo na subvencije za isporuku energije ako se utvrdi da ne poštuju ekološke procedure. Grupe aktivista za zaštitu okoliša tvrde da će brane iscrpiti rijeke čiju vodu lokalne zajednice koriste za piće, poljoprivredu, ribolov i turizam, kao i da će uništiti staništa jedinstvenih životinjskih vrsta u regiji, kao što su dunavski losos i balkanski ris. Nevladine organizacije Riverwatch i EuroNatur objavile su dokument koji pokazuje da su tri četvrtine rijeka na Balkanu toliko ekološki vrijedne da bi na njima potpuno trebalo zabraniti razvoj hidroelektrana. U regiji Balkana, koji raspolaže s 80.523 km rijeka je u planu gradnja nešto više od 2.500 malih hidroelektrana a jedna trećina u zaštićenim područjima poput Natura 2000 ili u nacionalnim parkovima, navode ekološke udruge. U tim rijekama živi 113 ribljih vrsta, 69 endema i 28% ugroženih ribljih vrsta a izgradnjom brana moglo bi se dogoditi da se populacija smanji ili vrste sasvim izgube. 

TAGOVI