Električni romobili i u Zadru

Autor: B.O. Objavljeno: 05.07.2021. 🕜 09:06 Lokacija: Zadar

Otvaranje ponuda za zakup osam lokacija

Gradonačelnik Zadra Branko Dukić nedavno je raspisao Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu prihvatnih stanica za punjenje i iznajmljivanje električnih romobila na osam lokacija. Početni iznos zakupnine za sve lokacije iznosi 70 tisuća kuna bez PDV-a, objavljeno je na stranicama Grada Zadra

Pravo sudjelovanja na tom javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje navedenih djelatnosti. 

Svih osam lokacija daju se u zakup istom ponuđaču za postavljanje prihvatnih stanica za električne romobile, svaka površine do sedam četvornih metara, a od 7. srpnja 2021. do 30. lipnja 2022. godine. 

Javno otvaranje ponuda održava se 6. srpnja u 10 sati u Velikoj vijećnici, Narodni trg 1, Zadar.

TAGOVI