Gotovo polovina plina na tržište dolazi iz uvoza!

Autor: N.D. Objavljeno: 26.09.2014. 🕜 15:22 Lokacija: Zagreb

Cijena transporta plina krajnjim kupcima na transportnom sustavu u godini dana rasla je 6%

U 2013. godini ukupna količina plina koji je ušao u transportni sustav iznosila je 28.683 milijuna kWh, od čega iz domaće proizvodnje 45,8%, iz uvoza 42,5%, te iz PSP Okoli 11,7%, pokazuje Izvješće HERA-e za 2013. godinu. Prema podacima Plinacra, ukupno transportirane količine prirodnog plina u RH u 2013. iznosile su 28.694.234.200 kWh, što je 8,2% manje u odnosu na ukupno transportirane količine u 2012. Prosječna cijena transporta prirodnog plina u 2013. za 24 krajnja kupca izravno priključena na transportni sustav iznosila je 0,179 kn/m, što je 5,92% više u odnosu na prosječnu cijenu transporta plina za krajnje kupce izravno priključene na transportni sustav u 2012.
Ukupna prosječna cijena transporta prirodnog plina u 2013. za sve korisnike transportnog sustava iznosila je 0,200 kn/m3, što je 0,50% više u odnosu na ukupnu prosječnu cijenu transporta prirodnog plina u 2012. Prema podacima prikupljenima od 36 operatora distribucijskog sustava, ukupne distribuirane količine plina u Republici Hrvatskoj u 2013. iznosile su 10.648 milijuna kWh, što je 1.89% manje u odnosu na distribuirane količine plina u 2012. 58% plina isporučeno je kućanstvima, a 42% poduzetništvu. Na veleprodajnoj razini u 2013. godini 80% udjela prema prodanim količinama plina zauzimao je Prirodni plin d.o.o., dok je 20% udjela zauzimalo preostalih 7 opskrbljivača aktivnih na veleprodajnom tržištu plina, stoji u Izvješću HERA-e za 2013. godinu.
Kao rezultat razvoja liberaliziranog tržišta plina i promjene opskrbljivača na veleprodajnoj razini, udio Prirodnog plina kao dominantnog opskrbljivača na veleprodajnoj razini je u siječnju 2014. smanjen na približno 68%. Konstatira se iznimno visoka koncentracija tržišne moći dominantnog opskrbljivača plinom na veleprodajnom tržištu plina. U maloprodajnom segmentu tržišta plina, zamjetan je daljnji nastavak stvarnog otvaranja tržišta plina. Tijekom 2013. godine zabilježeno je 740 promjena opskrbljivača plinom, što čini stopu promjene od 0,11% s obzirom na broj kupaca, odnosno 3,77% s obzirom na isporučene količine plina. U odnosu na 2012. godinu, stopa promjene opskrbljivača plinom u 2013. višestruko je porasla. Osim toga, porastao je i broj energetskih subjekata s dozvolom za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom s 49 na 55, od kojih je opskrbu plinom aktivno obavljalo 42 energetska subjekta. Potreba za daljnjim razvojem tržišta i dalje se očituje u razini krajnjih cijena plina, koje su za industrijske kupce u drugom dijelu 2013. bile prosječno za 13% više u odnosu na prosjek u zemljama EU. Međutim, navedena razlika bitno je manja nego u 2012. godini, kada je ista iznosila 27%. U tom smislu, treba napomenuti, da je u četvrtom kvartalu 2013. godine u odnosu na isti kvartal 2012. godine, prema podacima HERA-e, prosječna krajnja prodajna cijena plina (bez PDV-a) za kupce iz kategorije poduzetništvo pala za 14%. U 2013. kroz Janafov naftovodni sustav ukupno je transportirano 5,4 milijuna tona sirove nafte, što je za 20% više nego u 2012. godini. INA d.d. koja je u 2013. godini u ukupnoj proizvodnji naftnih derivata zabilježila pad od približno 12% u odnosu na 2012. godinu, odnosno proizvedeno je ukupno 3,1 mil. t. Prema podacima koje su HERA-i dostavili energetski subjekti, u 2013. ukupno je uvezeno 0,78 milijuna tona naftnih derivata. Zakon o biogorivima za prijevoz osigurava poticanje proizvodnje i potrošnje biogoriva u Republici. Proizvodnja biogoriva u 2013. godini iznosila je 33.435 t te je zabilježila pad od 15,3% u odnosu na 2012. godinu. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. je u 2013. godini povlaštenim proizvođačima biogoriva isplatio 101,28 milijuna kn poticaja za 35.915 tisuća litara biodizela koje su stavljene na tržište.

TAGOVI