Plin iz hidrata za Japan

Autor: I.T. Objavljeno: 12.07.2016. 🕜 12:44 Lokacija: Houston, Teksas (SAD)

Radovi na offshore istraživanju i planiranoj komercijalizaciji proizvodnje plina iz metanskih hidrata u Japanu se nastavljaju prema planu

Japansko Ministarstvo gospodarstva, trgovine i industrije je potaknulo važan energetski projekt koji provodi državna energetska tvrtka JOGMEC. Ona je u ožujku 2013. provela i prvo uspješno testiranje bušenja plina iz metanskih hidrata na lokaciji Nankai Trough. Radovi na bušenju su bili uspješni, ali su prekinuti prije planiranog roka zbog problema s opremom uzrokovanih pijeskom u ležištu hidrata. Planovi za drugi krug ispitivanja u moru ispred prefektura Aichi i Mie odvijaju se prema planu, a pokusna proizvodnja je planirana za prvo tromjesječje 2017. godine. U svibnju i lipnju 2016. godine je izbušena bušotina za geološka istraživanja, dvije nadzorne bušotine i dijelom dvije proizvodne bušotine. Cilj druge faze ispitivanja je provjera učinkovitosti novih mjera koje se poduzimaju na temelju rezultata pokusa u prvoj fazi. Još 2013. godine je pokusno proizvedeno 120 000 m3 plina iz metanskih hidrata na polju Nankai Trough, a nakon vrednovanja rezultata koja se upravo pripremaju, bit će procijenjeno hoće li krenuti komercijalizacija proizvodnje na njemu. Od većih problema koji ograničavaju proizvodnju navodi se rješavanje problema s upravljačkim sustavom za proizvodnju i nadzorom, potreba za povećanjem učinkovitosti separacije vode i plina te rješavanje problema prisutnosti pijeska koji oštećuje opremu. JOGMEC još ne može točno najaviti kada se može očekivati početak komercijalne proizvodnje jer još traju istraživanja koja moraju dati brojne odgovore na probleme, koje današnje konvencionalne proizvodne tehnike još nemaju, javlja američki naftni portal 'Rigzone'.

TAGOVI