Kraj mazutu u pomorskom prijevozu

Autor: N.D. Objavljeno: 31.10.2016. 🕜 08:31 Lokacija: London (Velika Britanija)

Plus za LNG, plinska ulja i dizelsko gorivo

Globalna industrija pomorskog prijevoza priprema se za ekološki strože propise o kvaliteti gorivima, koji će smanjiti onečišćenje zraka i mora, ali dvostruko povećati troškove za gorivo. Naime, jedan veliki brod u samo jednom danu emisijom sumpornog dioksida nadmaši emisije svih novih vozila, koja u cijeloj jednoj godini dođu na ceste na globalnoj razini. Udio sumpornog dioksida u loživom ulju, kojeg masovno troše tankeri, 3.500 puta je veći od propisanog europskim standardima za dizelska goriva za automobile. Odbor za zaštitu morskog okoliša pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji, na konferenciji u Londonu upravo je odlučio da se na globalnoj razini udio sumpora u gorivima u pomorstvu sa sadašnjeg maksimuma od 3,5% ograniči na 0,5%, počevši od 1. siječnja 2020. godine, a u pritisku najviše prednjači EU. Korištenje dizela s niskim sadržajem sumpora umjesto mazuta supertankeru bi povećalo troškove goriva za oko 44%, s prosječnih 212 dolara po toni za mazut u ovoj godini, na 379 dolara po toni za plinsko ulje. 

TAGOVI