Tužbe protiv bosanskih TE na ugljen

Autor: N.D. Objavljeno: 20.10.2016. 🕜 14:52 Lokacija: Sarajevo (BiH)

BiH ne poštuje granične vrijednosti zagađanja zraka za sadašnje i planirane TE na ugljen

Na sastanku Ministarskog vijeća Energetske zajednice JI Europe kojim je predsjedavala BiH usvojeni su novi strožji standardi zaštite okoliša, a BiH još uvijek ne poštuje ni okolišne obaveze tog ugovora iz prethodnog perioda. Ekološki aktivisti “Ekotim” podnijeli du prošli tjedan žalbu tajništvu Energetske zajednice u vezi nepoštivanja graničnih vrijednost zagađenja zraka za planirani novi blok 7 termoelektrane Tuzla, za čiju izgradnju vlasti Federacije BiH namjeravaju tražiti kredit od kineske “China Exim” banke. Nepoštivanje propisanih graničnih vrijednosti bi rezultiralo potrebom za dodatna ulaganja u tek izgrađeno postrojenje. Ovo je najnovija u nizu pravnih aktivnosti koje su pokrenula BIH udruženja protiv novih planiranih termoelektrana na ugljen zbog negativnih zdravstvenih i klimatskih utjecaja koje će elektrane prouzročiti ako se izgrade. 
U proteklom periodu su, na kantonalnom sudu u Sarajevu, podnesene tri tužbe protiv Rješenja koja je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma kojim se traži poništenje okolišnih dozvola za novi blok 7 termoelektrane Tuzla, TE Banovići i akumulaciju Ramići (planirana za potrebe TE Banovići). Pored toga, prije nepuna tri mjeseca tajništvu Energetske zajednice je podnesena žalba protiv Bosne i Hercegovine zbog nejasnoća u vezi dozvoljenih graničnih vrijednosti emisije zagađujućih plinova, koje su navedene u okolišnoj dozvoli za TE Banovići. U Republici Srpskoj, termoelektrana Stanari je puštena u pogon u rujnu iako je tužba Centra za životnu sredinu (CZZS) protiv ekološke dozvole i dalje na sudu. Također je u proceduri žalba protiv Presude upravnog suda u vezi tužbe protiv ekološke dozvole za termoelektranu Ugljevik III. CZZS je u prosincu 2014. godine također uručio žalbe Energetskoj zajednici u vezi dozvoljenih vrijednosti emisije iz planirane termoelektrane Ugljevik III. Najnovija žalba prema tajništvu Energetske zajednice se podudara sa zasjedanjem Ministarskog vijeća Energetske zajednice u Sarajevu, koje je završni događaj jednogodišnjeg predsjedanja BiH nad ovim regionalnim tijelom. “Više od deset godine nakon stupanje na snagu Ugovora o uspostavi energetske zajednice, vlasti u BiH uporno dokazuju da ili nisu sposobni ili nisu spremni ispravno provesti najosnovnije obaveze iz ovog Ugovora – kvalitetne procjene utjecaja na okoliš. Već godinama upozoravamo da nove termoelektrane puštene u funkciju nakon 01. siječnja 2018. moraju biti u skladu sa EU Direktivom o industrijskim emisijama, ali vlasti u BIH još uvijek u okolišnim dozvolama nisu ispravno utvrdili te standarde” , komentirao ja Rijad Tikveša, predsjednik Ekotima Sarajevo. “U svakom slučaju je nerazumljivo da vlasti u BIH tvrdoglavo insistiraju na izgradnji novih termoelektrane na ugljen u vremenu kad je skoro sigurno da će te investicije, zbog klimatske politike EU-a te niskih cijena električne energije, biti neisplative. Cijene tehnologija za proizvodnju energije iz sunca i vjetra brzo pada, ali BiH i dalje propušta da iskoristi svoje potencijale”, dodao je Igor Kalaba, Koordinator programa Energija i klimatske promjene Centra za životnu sredinu iz Banja Luke, objavila je Bosna press.

TAGOVI