Ozonski sloj na putu oporavka

Autor: A.H. Objavljeno: 11.12.2014. 🕜 08:25 Lokacija: Zagreb

Za projekt zbrinjavanja otpadnih tvari koje oštećuju ozonski sloj 2,2 milijuna kuna

„Iako su klimatske promjene i oštećenje ozonskog sloja rezultat ljudskog djelovanja, pokazali smo da čovjek može i ispraviti štetu koju je nanio okolišu. Zahvaljujući Montrealskom protokolu koji je ratificiralo 197 zemalja ukinuta je potrošnja većine štetnih tvari, a ozonski sloj je na putu oporavka. Tvari koje oštećuju ozonski sloj potrebno je zbrinuti. Kroz zajednički projekt Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine bit će zbrinuto 29 tona otpada koji sadrži tvari koje oštećuju ozonski sloj. Za projekt je iz Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola osigurano 2,2 milijuna kuna“ – rekla je Marija Šćulac Domac, pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode. U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Programa za zaštitu okoliša Ujedinjenih naroda i UN-ove organizacije za industrijski razvoj, u Zagrebu se održava međunarodna radionica pod nazivom „Gospodarenje otpadnim tvarima koje oštećuju ozonski sloj u Republici Hrvatskoj“. Izvršni odbor Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola je odobrio 2,2 milijuna kuna za projekt zbrinjavanja 29,07 tona otpada koji sadrži tvari koje oštećuju ozonski sloj prikupljenog u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Glavni cilj projekta je pokazati da regionalni pristup može biti troškovno učinkovito i održivo rješenje za otpadne tvari koje oštećuju ozonski sloj, osobito u državama s niskom potrošnjom ovih tvari. U Hrvatskoj, kao i u Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori, količina sakupljenih tvari koje oštećuju ozonski sloj nije dovoljno velika za izgradnju spalionice opasnog otpada. Rješenje je izvoz na uništavanje izvan zemlje što zahtjeva vrlo visoke troškove. Odobrenim sredstvima financirat će se trajno uništavanje štetnih tvari, ishođenje dozvola za izvoz, fizikalno-kemijska analiza plina i nabava spremnika za skladištenje i prijevoz plina. Na trodnevnoj radionici, koja okuplja glavne dionike koji su uključeni u gospodarenje otpadnim tvarima koje oštećuju ozonski sloj u Hrvatskoj te predstavnike nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, će se predstaviti pregled dosad provedenih aktivnosti u sve tri zemlje i dogovoriti aktivnosti oko završetka projekta. Hrvatska je stranka Montrealskog protokola od 1991. godine. Do danas je temeljem Nacionalnog programa za ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj odobreno 15 projekata od kojih je 9 završeno. Tim projektima je ukinuta potrošnja klorofluorougljika (CFC), halona i metil bromida koji se u Hrvatskoj koristio u proizvodnji presadnica duhana. Pristupanjem Hrvatske EU došlo je do potpunog ukidanja potrošnje klorofluorougljikovodika (HCFC-a) što je 26 godina prije roka određenog Montrealskim protokolom. Provode se brojne mjere i aktivnosti sa ciljem smanjenja oštećenja ozonskog sloja poput educiranja carinskih djelatnika sa ciljem suzbijanja nezakonitog trgovanja kontroliranim i zamjenskim tvarima, edukacije inspektora zaštite okoliša, nastavnika u srednjim strukovnim školama. Među projektima su i nabava demonstracijskih klimatizacijskih uređaja koji umjesto fluoriranih stakleničkih plinova kao radnu tvar koriste propan za 8 srednjih strukovnih škola u Hrvatskoj te sufinanciranje projekta zamjene klimatizacijskih sustava u javnim institucijama, priopćeno je iz MZOIP-a.

TAGOVI