Pripremaju se tri nova centra za gospodarenje otpadom

Autor: B.L. Objavljeno: 21.05.2018. 🕜 09:51 Lokacija: Zagreb

Riječ je o projektima za Zagreb, Osijek i Slavonski Brod

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je još 18.5.2018. godine Ograničeni poziv za izradu studijsko-projektne dokumentacije za centre za gospodarenje otpadom (CGO) Zagreb, Orlovnjak i Šagulje. Ukupna vrijednost poziva je 51,5 mil. kuna, a upućen za tri prijavitelja. To su Zagrebački centar za gospodarenje otpadom iz Zagreba, EKOS iz Osijeka i Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje iz Slavonskog Broda. Cilj poziva je stvaranje preduvjeta za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, dijela Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba radi ostvarivanja ciljeva gospodarenja otpadom iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 18.7.2018. godine, a u sklopu Poziva je za svaki projekt osigurano 85% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno najviše 12,75 mil. kuna za CGO-e Orlovnjak i Šagulje (tj. za projekte u Osijeku i Slavonskom Brodu) i 25,5 mil. kuna za CGO u Zagrebu, dok preostalih 15% prihvatljivih izdataka osiguravaju prijavitelji. Pozivom će se za svaki CGO sufinancirati izrada studijsko-projektne dokumentacije: studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, studije utjecaja na okoliš za CGO-e, dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijske dozvole za CGO-e, elaborati zaštite okoliša za pretovarne stanice, dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za pretovarne stanice, projektna prijava za osiguranje europskih sredstava, dokumentacija o nabavi radova, usluga i opreme za CGO-e i pretovarne stanice, a prihvatljivi troškovi također su i troškovi upravljanja projektom i administracije te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekata.

TAGOVI