U gospodarenju otpadom ključna je edukacija građana

Autor: N.D. Objavljeno: 08.11.2016. 🕜 09:10 Lokacija: Zagreb

Ambiciozan plan gospodarenja otpadom predstavljen gospodarstvenicima

Novi plan gospodarenja otpadom predstavljen je užem krugu članica Hrvatske gospodarske komore. U Plan gospodarenja otpadom za 2016.-2022. ugrađeni su principi tzv. kružne ekonomije koja podrazumijeva trajnu reciklažu resursa, i to tako da otpad postaje sirovina u svakom idućem proizvodnom procesu. Plan se temelji na hitnom podizanju razine svijesti društva na stupanj najnaprednijih europskih nacija koje gotovo 50 posto otpada razvrstavaju već u samim kućanstvima te ga recikliraju. Dosad planirani regionalni centri za mehaničko-biološku obradu smanjili bi kapacitet, dok bi se ukupni sustav više oslanjao na reciklažna dvorišta, sortirne linije, centre za ponovnu oporabu, kompostišta, kućno recikliranje i podučavanje svih slojeva društva. Potpredsjednica HGK za graditeljstvo, promet i veze Mirjana Čagalj tom je prilikom istaknula da je bitno uključiti gospodarstvenike u izrade planova i strategija te da se nada da će ovakva predstavljanja u Komori postati praksa. „Ovaj PGO nije prosječan i očekivan, već je ambiciozan s iznadprosječno zadanim ciljevima za sve nas. U povećanju produktivnosti, ekonomičnosti raspolaganja resursima i blagostanju trebaju sudjelovati svi, od predškolske djece do gospodarskih subjekata - ovaj Plan pokazuje takve smjernice“, istaknula je Čagalj. Dodala je kako se u Planu gospodarenja otpadom od 2016. do 2022. godine Ministarstvo oslanja na Hrvatsku gospodarsku komoru kao nositelja u budućoj Burzi otpada. 
 Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović rekao je da je donošenje PGO-a uvjet potreban za korištenje sredstava Kohezijskog fonda, u iznosu od 475 milijuna eura. „To je naš novac. Uplatili smo ga u zajednički EU proračun i moramo iskoristiti barem ono što smo dali“, istaknuo je Dobrović. Komunalne tvrtke održavanja čistoće zadovoljne su novim Planom. Predsjednik Udruženja komunalnoga gospodarstva HGK Tomislav Ćurko kaže da su tvrtke održavanja čistoće spremne preuzeti nove zadaće na dobrobit građana i hrvatskoga gospodarstva. Mladen Jozinović, voditelj Grupacije centara za gospodarenje otpadom pri HGK i direktor budućeg centra za gospodarenje otpadom Piškornica (u vlasništvu županija Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke te Općine Koprivnički Ivanec) podupire PGO, ali smatra da je preambiciozan te da ćemo teško ostvariti obveze iz ugovora s EU. Hrvatski proizvođači podupiru Plan iz 2016. godine i ističu da je bitna edukacija građana jer kućanstvo je prvo reciklažno dvorište te da je nužno smanjenje administrativnih prepreka koje bi omogućile oporabu. „Većinom uvozimo plastiku iz Njemačke… Platimo im da odvezu smeće, oni ga sortiraju, prerade i ponovno nam ju prodaju Kada bi se kod nas plastika reciklirala bili bismo konkurentniji“, predsjednik Udruženja industrije plastike i gume pri HGK Josip Grilec. Dodaje da umjesto da oporaba proizvodnim tvrtkama bude propisana kao obveza, moraju dokazivati da su u obaviti oporabu. Ministar Dobrović obećao je istražiti kako u ovom slučaju otkloniti administrativne barijere te je istaknuo da bi PGO bio realiziran kako je zamišljen bitno je dobro funkcioniranje svih kotačića u procesu.

TAGOVI