Umag će sanirati svoje odlagalište otpada

Autor: N.D. Objavljeno: 17.11.2015. 🕜 10:30 Lokacija: Umag

Sanirat će se odlagalište na kojem je 341.000 t otpada

Zamjenik ministra zaštite okoliša uručio je danas gradonačelniku Umaga Viliju Bassaneseu poziv za dostavu projektnog prijedloga za sanaciju odlagališta Donji Picudo - Istok. Odlagalište Donji Picudo - istok prostire se na površini od 3,7 hektara. Na njemu je od 1984. godine pa do 2007. godine, kada je zatvoreno, odloženo oko 341.000 tona komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada. Riječ je o projektu vrijednom 17,2 milijuna kuna, a za koji će se u cijelosti osigurati financiranje. Projekt će se financirati sa 85%, odnosno 14,6 milijuna kuna, iz EU fondova, dok će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izdvojiti 15% sredstava, što iznosi 2,6 milijuna kuna. Odlagalište Donji Picudo-istok nalazi se 6 kilometara istočno od Umaga. Najbliže naselje je Donji Picudo koje se nalazi na udaljenosti od oko 500 metara od odlagališta. „Kako bi se uspostavio cjelovit sustav gospodarenja otpadom Fond je osim sanacije odlagališta Picudo s 10,5 milijuna kuna sufinancirao i izgradnju umaške pretovarne stanice i sortirnice koja je prošle godine započela s radom. Što se tiče radova na sanaciji, njihov završetak je predviđen za kraj sljedeće godine te će se cijeli taj prostor hortikulturno urediti“ - istaknuo je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller.

TAGOVI