Na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu je 6. prosinca 2011. godine donesena nepravomoćna presuda u kaznenom postupku koji je vođen protiv optuženog mr. sc. Luke ČARAPOVIĆA, dipl. ing., na temelju optužnice koju je podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu zbog kaznenog djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja - zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz članka 292, stavka 2. i 1. Kaznenog zakona. Prema donesenoj nepravomoćnoj presudi, mr. Čarapović je osuđen na bezuvjetnu kaznu u trajanju od dvije godine zatvora i obvezu naknade štete tvrtki Đuro Đaković Aparati u visini od približno 3,5 milijuna kuna. Zanimljivo je da se odvjetničkom društvu Suić, Lovrić & Klobučar iz Zagreba također oduzima nezakonito stečena imovinska korist u toj istoj vrijednosti.

Tko je mr. Čarapović?

Široj stručnoj javnosti mr. sc. Luka ČARAPOVIĆ, dipl. ing. je postao poznat 13. studenog 2007. godine, kada se kandidirao za predsjednika (tadašnjeg) Razreda inženjera strojarstva u okviru (tadašnje) Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Programom, u kojem je dominiralo menadžersko iskustvo kao direktora Đuro Đaković Aparata i nizom ideja zadobio je povjerenje prisutnih. No, već je tada mnogima bilo čudno kako jedan direktor tvrtke ima vremena i mogućnosti (s obzirom na to da je sjedište ĐĐ Aparata u Slavonskom Brodu, a RIS-a i HKAIG-a u Zagrebu) obnašati tu časnu i (tada) volontersku dužnost.

No, uskoro je uslijedilo prvo razočarenje. Naime, kako su pisali neki dnevni listovi, 28. prosinca 2008. godine mr. Čarapović se našao u središtu afere. Tako ga se, prema ‘Večernjem listu’, kao bivšeg direktora tvrtke ĐĐ Aparati dovodilo u vezu sa sumnjivim presudama Visokog trgovačkog suda u sporu koji je tvrtka vodila s Ministarstvom obrane. Prema tadašnjem pisanju, ĐĐ Aparati i Odvjetničko društvo Suić, Lovrić & Klobučar sklopili su ugovor prema kojem je, za ugovorenu naknadu od 30% odvjetnicima, presuda trebala postati pravomoćna u roku od šest mjeseci, što se zaista i dogodilo. Na temelju takve presude i Visoki trgovački sud je presudio u korist ĐĐ Aparata koji su od države uspjeli naplatili 2,44 milijuna kuna glavnice, odnosno 6 mil. kuna s kamatama (na osnovi čega je odvjetnicima isplaćeno 2 mil. kuna). Ipak, Državno odvjetništvo zatražilo je reviziju na Vrhovnom sudu i presuda je poništena. Kada su ĐĐ Aparati morali vratiti novac, ispostavilo se da je 30% isplaćeno odvjetnicima pa je protiv mr. Čarapovića kao direktora tvrtke na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu pokrenut istražni postupak zbog sumnje u zloporabu položaja i ovlasti u gospodarskom poslovanju. U vezi s neuobičajeno brzo donesenom prvostupanjskom presudom u korist ĐĐ Aparata također se vodila i interna istraga u VTS-u. Također, u to vrijeme sve su češće bile i pritužbe na čelništvo RIS-a (među kojima i na njegovog predsjednika) u vezi s nerazvidnim sustavom bodovanja pojedinih skupova za stručno usavršavanje članova RIS-a.

Početkom 2009. godine uslijedio je preustroj HKAIG-a, pa je RIS postao samostalna Hrvatska komora inženjera strojarstva. Dotadašnji predsjednik Razreda organizirao je žurnu izradu Statuta novoosnovane Komore i posao povjerio fizičkoj osobi, iako je njezina ponuda na raspisanom pozivnom natječaju bila znatno skuplja od one nekoliko odvjetničkih ureda. I naravno, na kraju je sam sebe i predložio za predsjednika novoosnovane Komore. Od početka rada mr. Čarapovića kao predsjednika RIS-a i kasnije samostalnog HKIS-a, Redakcija časopisa EGE i portal www.energetika-net.com primili su više različitih prijava u vezi s poslovanjem RIS-a, odnosno HKIS-a i njezinog predsjednika, pri čemu su se spominjali enormno visoki putni troškovi, honorari, ugovaranja najskupljih ponuda za pružanje određenih usluga, a bez ikakvih zakonskih uporišta i kriterija, pri čemu treba napomenuti da se sve to financira iz članarina koje plaćaju članovi HKIS-a. Uz to, HKIS se potom oglušio na zakonsku obvezu davanja informacija, iako je tijelo javne vlasti, no to se događalo i ranije, prije njezinog osnivanja, odnosno dok je postojala kao razred u okviru HKAIG-a. Sve to potiče sumnju u zakonitost i ispravnost rada HKIS-a kao neprofitne udruge koju je osnovala država i koja kao takva predstavlja javno tijelo. Nadalje, Komora ‘de facto’ ucjenjuje organizatore stručnih skupova tako da im, primjerice, dodjeljivanje bodova za njihove skupove (pri čemu viijeljenih bodova za stručno usavršavanje ovlaštenih inženjera, članova komora, izravno znači veće zanimanje za te skupove, odnosno veći broj sudionika) uvjetuje plaćanjem ‘donacija’ i sl. Isto tako, HKIS je također postao samostalan organizator i suorganizator skupova, na kojima su predsjednik HKIS-a i neki njegovi bliski suradnici osobno držali predavanja i potom za te skupove (praktički sami sebi) dodjeljivali nerazmjerno velik broj bodova!

Iznenađenja ne prestaju!

Nakon što je završen istražni postupak kod Županijskog suda u Slavonskom Brodu i okončana istraga, 15. listopada 2009. godine Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu je protiv okrivljenog mr. Čarapovića podignulo optužnicu kod Općinskog suda u Slavonskom Brodu. Tako se od 20. studenog 2009. godine protiv optuženog mr. Čarapovića na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu vodio kazneni postupak zbog kaznenog dijela iz članka 292, stavka 2. Kaznenog zakona.Valja se podsjetiti, mr. Čarapovića se teretilo za štetu za koju je, prema Zakonu, predviđena kazna u trajanju 1 - 8 godina zatvora. Taj je postupak 6. prosinca 2011. godine nepravomoćno okončan jer je tada donesena nepravomoćna presuda kojom je on osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine, što doista potiče pitanje morala i dostojnosti za obnašanje funkcije predsjednika strukovne komore. Naime, obnašanje takve funkcije bi prije svega trebalo biti čast i priznanje za izniman doprinos jednog stručnjaka upravo u radu te struke. S obzirom na to da, osim kaznene odgovornosti u strogo formalno-pravnom smislu riječi, postoji (ili bi barem trebala postojati) moralna odgovornost, treba napomenuti da je velik broj ljudi koji imaju određenu svijest o moralnoj odgovornosti, a osobito u posljednje vrijeme, dao neopozive ostavke na svoje dužnosti samo na osnovi sumnje u njihovo protuzakonito postupanje, bez obzira na to je li kazneni postupak bio pokrenut ili ne.

I za kraj... lažno predstavljanje...

Rasprava je iznjedrila još jednu tužnu i sramotnu činjenicu. Naime, 13. studenog 2007. godine, kada se mr. Čarapović, kao što je ranije rečeno, kandidirao za mjesto predsjednika (tadašnjeg) RIS-a, on se ujedno i lažno predstavio. Naime, on tada više nije bio direktor jer je čak godinu dana ranije razriješen direktorskog mjesta u ĐĐ Aparatima odlukom Nadzornog odbora tvrtke, a i prešutio je da su već dvije godine prije toga pokrenuti prvi sudski procesi protiv njega.

Umjesto zaključka

Eto, to je bila priča o ‘uspješnom stručnjaku i menadžeru’ koji je sada (nepravomoćno!) osuđen na dvije godine zatvora, a koji je i dalje na čelu HKIS koja je, vrijedi se prisjetiti: ‘... samostalna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih inženjera strojarstva, promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu te skrbi da ovlašteni inženjeri strojarstva savjesno i u skladu sa zakonom i javnim interesom obavljaju svoje poslove i pri tome štite i unapređuju hrvatsku graditeljsku baštinu te održivi razvitak.’