Zbog izvanrednih okolnosti u nas te preporuka Vlade oko pandemije koronavirusa i mjera za spas gospodarstva, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je odluku prema kojoj se rok za provedbu javnih poziva FZOEU-a objavljenih u 2019. godini iz područja energetske učinkovitosti produljuje na daljnjih šest mjeseci od isteka roka utvrđenog ugovorima sklopljenih na temelju Javnih poziva. 

Produljene rokova, javlja Međimurska energetska agencija (MENEA), odnosi se na Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacija 2019 (fizičke osobe 2019); Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava Fonda 2019 (pravne osobe 2019); Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju 2019; Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju; Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju; Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te na Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama.