Crnogorska Vlada je donijela odluku da će tamošnje Ministarstvo kapitalnih investicija formirati pregovarački tim za pronalaženje strateškog partnera kojem će biti prodano 10% dionica Elektroprivrede Crne Gore (EPCG). U tvrtki je država vlasnik 88,65% dioni, a od rujna 2019. ima 98% upravljačkih prava. EPCG je tada stekla 11.813.238 vlastitih dionica u vrijednosti 10% osnovnog kapitala, koje je stekla od A2A elektroprivrede aktivacijom put opcije i po njima nema glasačka i ostala prava. Talijanska elektroprivreda A2A iz vlasištva EPCG je izašla 2017. što je koštalo 225 mil. eura. Ta je elektroprivreda 2009. za 436 mil. eura kupila 41,75% dionica koje su 2017. prodane. 

EPCG je dužna 10% dionica prodati strateškom partneru do 30. lipnja ove godine, uz prethodnu izradu elaborata vrijednosti tvrtke. Vlada je objavila da će pregovarački tim koji će zastupati Elektroprivredu u traženju starteškog partnera imati jasno definirane kriterije, pišu tamošnji mediji. EPCG ima ambiciozne planove za razvoj obnovljivaca, mahom vjetroelektrana i sunčanih elektrana, a još lani stav Vlade je bio da ne treba privatizirati elektroprivredu.