Na sastanku Tematske skupine za pametne mreže TEN-E (Transeuropska energetska infrastruktura) koja je održana 30. lipnja predstavljene su procjene projekata pametnih mreža za 5. PCI (Projekti od zajedničkog interesa) listu. Projekt Green Switch, koji su predložili partneri iz Austrije, Slovenije i Hrvatske, dobio je pozitivnu ocjenu i uključen je u daljnji postupak ocjenjivanja radi uvrštavanja na tu listu. 

Konzorcij tvrtki iz Austrije (KNG-Kärnten Netz), Slovenije (ELES, Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, GEN-I) i Hrvatske (Hrvatski operater prijenosnog sustava, HEP-Operator distribucijskog sustava, Hrvatska elektroprivreda), pod koordinacijom slovenskog ELES-a, odlučili su osnovati zajednički projekt usmjeren na optimizaciju korištenja postojeće elektroenergetske infrastrukture i omogućavanje integracije novih tehnologija i naprednih funkcionalnosti u prijenosne i distribucijske mreže u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj. 

Naime, partneri su shvatili da bi uspješno mogli riješiti izazove integracijom sve veće količine nestalnih obnovljivih izvora, izvijestio je Hrvatski operater prijenosnog sustava (HOPS).

 

Aktivno sudjelovanje 

Projektni partneri ulagat će u primarnu infrastrukturu i uvesti različite tehnologije, platforme i funkcionalnosti za razvoj pametnih mreža. To će kombinirati s baterijskim sustavima za pohranu električne energije i visoko digitaliziranim informacijskim sustavima. 

"Kako je regulacija potrošnje i proizvodnje presudna za budući razvoj mreže i koordiniranu optimizaciju prijenosne i distribucijske mreže, Green Switch projekt će potrošačima omogućiti da postanu aktivni sudionici na tržištu električne energije", objavio je HOPS

Uz Green Switch, nominirana su još četiri projekta kandidata za 5. PCI listu u tematskom području pametnih mreža. Dvoje od njih već su na 4. PCI listi i žele proširiti svoj status, a troje, uključujući Green Switch, novi su kandidati. 

Tematska skupina za pametne mreže procijenila je projekte prema kriterijima utvrđenim u TEN-E Uredbi. Ključni fokus bio je na doprinosu ovih projekata integraciji tržišta, održivosti, sigurnosti opskrbe i konkurenciji iz perspektive energetske politike EU-a. 

Objava konačne 5. PCI liste očekuje se u studenom 2021. godine.