Đuro Đaković Grupa objavila je poslovne rezultate za prvo polugodište ove godine. Tako je Grupa u razdoblju siječanj - lipanj godine ostvarila ukupne prihode od 189,3 mil. kuna i ukupne rashode od 202,6 mil. kuna. To znači da je u poslovanju u prvih pola godine ostvaren gubitak od 16,2 mil. kuna. No, istodobno je ostvarena pozitivna dobit prije kamata, oporezivanja, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) od 3,2 mil. kuna, odnosno EBITDA marža od 1,7%. 

To sve stoji u 'Izvješću o poslovanju grupacije Đuro Đaković za razdoblje 1–6 2019. godine'.


Problematični dijelovi poslovanja

Kao osnovna žarišta gubitaka u poslovanju ističu se sastavnice ĐĐ Specijalna vozila i ĐĐ Industrijska rješenja, koja se nakon donošenja odluke o napuštanju proizvodnje teške opreme nalaze u procesu završetka ranije ugovorenih poslova. Ipak, taj proces rezultirao je gubitkom i u drugom tromjesečju 2019. godine. Uz to, ta tvrtka već ima značajno smanjenj broja zaposlenih, a do kraja 2019. godine očekuje se njegovo dodatno smanjenje.

S druge strane, ĐĐ Specijalna vozila su ostvarila ukupne prihode od 149,3 mil. kuna, od čega 90,5% na tržištu zemalja Europske unije, ali su ipak poslovala s gubitkom od 9,9 mil. kuna i ostvarila su negativan EBITDA. 

U poslovnom području obrane još nisu aktivirani značajniji ugovori koji bi, s obzirom na bolju profitabilnost tog dijela poslovanja, trebali donijeti i znatno bolje rezultate. No, aktivnosti u prodaji trebale bi rezultirati ugovorima na nekoliko potencijalnih poslova. 


Izvoz prije svega

Izvoz je glavni izvor prihoda Grupe i čini 74,8% ukupnih poslovnih prihoda. Pri tome se očekuje dodatni rast prihoda od izvoza i viša razina tih prihoda u odnosu na 2018. godinu. U svakom slučaju, do sada provedene mjere i one koje se trenutačno provode, pokazuju kako treba nastaviti financijsko restrukturiranje, što bi uz rast profitabilnosti trebalo dovesti do dugoročno održivog poslovanja, objavila je tvrtka koristeći servis OTS HINA-e.