Uprava Ingre je putem Zagrebačke burze objavila izmijenjeno mišljenje o ponudi za preuzimanje te tvrtke od strane Đuro Đaković Holdinga u kojem više nema dijela u kojem je izražavala rezervu o realizaciji dostizanja uvjetovanog praga uspješnosti koji je postavio Đaković o kupnji najmanje 95% dionica Ingre, a najavljuje i da će direktor Ingre Igor Oppenheim prihvatiti ponudu Đakovića za 3,13% dionica Ingre koje mu nisu pod zalogom. "Kako jedini član Uprave, odnosno direktor Ingre Igor Oppenheim ima 350.000 založenih dionica, što predstavlja 2,58% temeljnog kapitala, predmetno založno pravo nije moguće brisati te Oppenheim nije niti u mogućnosti navedene dionice ponuditi Đuro Đaković Holdingu dok se ne ishodi brisanje založnog prava na njima. Ostali imatelji založenih dionica Ingre raspolažu s 329.600 dionica ili 2,4% temeljnog kapitala. Što se tiče preostlih dionica kojima rapolaže Oppenheim - 423.908 dionica, odnosno 3,13% temeljnog kapitala, direktor društva iskazuje namjeru prihvaćanja ponude kako bi se ista mogla provesti", navodi se u izmijenjenom mišljenju Uprave Ingre objavljenom na Zagrebačkoj burzi. U tom izmijenjenom mišljenju više nema ranije rezerve Uprave Ingre prema mogućnosti da Đaković dosegne prag uspješnosti od 95% dionica Ingre. Uprava Ingre je, naime, u svom mišljenju o ponudi Đakovića, objavljenom 25. rujna, izrazila rezervu o realizaciji tog praga, skrećući pažnju da se pod zalogom trenutno nalazi više od 5 posto redovnih dionica, a uz objašnjenje nemogućnosti dosizanja praga uspješnosti navela i da jedini član Uprave Igor Oppenheim namjerava zadržati dionice Ingre kojima raspolaže. No, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 27. rujna naložila Upravi Ingre da izmijeni svoje rješenje i to upravo u ta dva dijela, što je Uprava danas i učinila. Podsjetimo, Đuro Đaković Holding je 19. rujna objavio ponudu za preuzimanje dionica Ingre po cijeni od 6 kuna po dionici, a uvjetovao ju je dosizanjem praga uspješnosti od najmanje 95% dionica Ingre. Uprava Ingre i u izmijenjenom mišljenju navodi kako smatra da je ponuđena cijena u iznosu od 6 kuna po dionici u skladu sa zakonskim odredbama. Uzimajući u obzir i činjenicu da Ingra još uvijek posluje u gospodarskim prilikama koje zahtjevaju potrebu za pronalaskom modela kojim bi se osigurala stabilnost Ingre, tj. nastoje se izbjeći negativne posljedice kao što su nezaposlenost, nelikvidnost, smanjena ulaganja, gubitak aktualnim inozemnih poslova, Uprava Ingre smatra da je ponuđena cijena primjerena, navodi se i u izmijenjenom mišljenju objavljenom na Zagrebačkoj burzi.