Predsjednik Uprave HEP-a Zlatko Koračević u intervjuu Jutarnjem listu najavio je revitalizaciju četiri agregata HE Zakučec, pri čemu će u naredne četiri godine svake godine biti obnovljen jedan agregat te elektrane, čime će se ukupna snaga povećati za oko 50 MW. Na tom poslu bit će angažirani Končar i Litostroj te Voith. Ukupan investicijski ciklus HEP-a iznosi 3,5 milijarde kuna, a 1,3 milijarde već je ugovoreno, dok je 1 mlrd usmjerena u revitalizaciju i dizanje kapaciteta proizvodnih objekata. "U ukupnom investicijskom ciklusu hidroelektrane će činiti jednu trećinu. Dvije trećine plana odnose se na rekonstrukciju prijenosnih i distribucijskih mreža, a tu je uglavnom oprema hrvatskih proizvođača. Očekujemo da se uključe u naš investicijski ciklus", rekao je Koračević.
Kreće revitalizacija i HE Dubrovnik, a Koračević najavljuje i centar za upravljanje elektranama na slivu Cetine koje će optimirati proizvodnju pet elektrana. U pripremi je i obnova i dizanje kapaciteta ostalih objekata kao što su HE Senj i HE Vinodol, te povećanje efikasnosti termoelektrana u Zagrebu i smanjenje gubitaka u mreži. Do kraja svibnja za dvije trećine planiranih investicija započet će proces javne nabave, kazao je Koračević. Zanimljivo je da je Koračević kazao da TE PLomin C i HE Ombla nisu uključeni u planirana sredstva. U slučaju Plomina HEP čeka zeleno svjetlo za početak traženje strateškog partnera, a problem rješavanja CO2 HEP planira rješavati zajedno sa susjedima. Program rada ove Uprave trebao bi biti poznat za mjesec dana, a Koračević je naglasio da želi da se HEP-ova uspješnost mjeri konkretnim rezultatima.
"HEP je točka na kojoj će se mjeriti konkurentnost cjelokupnog hrvatskog energetskog sektora", ustvrdio je. Najavio je da će HEP po ESCO modelu omogućiti građanima da na svojoj kući ili poslovnoj zgradi podignu energetsku učinkovtost i da im se smanje troškovi energije. Planira se i pružanje usluga građanima da praktički u jednom koraku postave FN module za proizvodnju struje na svoje objekte, a posebno će poticati one koji na svoje krovove postave i toplinske Sunčeve kolektore.
Govoreći o poskupljenju struje Koračević je naveo da su se plin, ugljen i loživo ulje u ukupnoj masi troškova povećali za 1,6 milijardi kuna u odnosu na 2010. Zbog suše povećali su se troškovi za uvoz struje za 1,4 milijarde kuna, a udio plaća u ukupnim rashodima je 16,8%. "Troškovi nabave energenata i uvoza prevladavaju u poslovanju HEP-a i da nitko ne dobije plaću, to ne bi pokrilo povećanje troškova nabave energenata", kazao je Koračević.