U 'Narodnim novinama' upravo je objavljen novi Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 44/2022), u kojem se vidi nekoliko novih energetskih djelatnosti za koje se izdaju energetske dozvole. Jedan dio tih djelatnosti, koji se odnosi na elektroenergetiku, predviđen je Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/2021) iz listopada prošle godine. U međuvremenu, nove djelatnosti već se mogu pronaći i u Registru dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti koji vodi Hrvatska energetska regulatorna agencija

Od tih novih djelatnosti iz područja elektroenergetike vrijedi spomenuti agregiranje, skladištenje energije, organiziranje energetske zajednice građana i operator zatvorenog distribucijskog sustava. Za očekivati je da će se Registar uskoro početi puniti, tim više što se jedna tvrtka, zagrebački KOER, već itekako bavi poslovima vezanima uz agregiranje, a i za organiziranje energetskih zajednica građana postoji veliko zanimanje (npr. ZEZ, na otoku Krku). Isto tako, pred svima koji se bave ili bi se željeli baviti djelatnošću pohrane energije (odnosno skladištenja energije, kako to stoji u zakonima i propisima) svakako je svijetla budućnost. 

Kada je pak riječ o 'plinskom' dijelu energetike, nova djelatnost je upravljanje mjestom za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom ili stlačenim prirodnim plinom, tj. punionicama LNG-ja i CNG-ja. U HERA-inom Registru već se mogu pronaći četiri tvrtke s energetskim dozvolama za obavljanje te djelatnosti. To su Plinara i Energo, koji upravljaju punionicama CNG-ja u Puli, odnosno u Rijeci, Butan plin koji upravlja punionicom LNG-i u Kukuljanovu pokraj Rijeke i Brod-plin koji upravlja novoizgrađenom punionicom CNG-ja pokraj autoceste A3 u Slavonskom Brodu. 


power and energy masters