Udio električne energije proizvedene u nuklearnim elektranama u ukupnoj proizvodnji električne energije posebice je velik u šest zemalja. To su Francuska s udjelom 72 posto, Slovačka (55 posto), Ukrajina (53 posto), Mađarska (51 posto), Švedska (40 posto) i Belgija s 39 posto. Sve u svemu, u 12 zemalja svijeta više od ¼ ukupnih potreba za električnom energijom zadovoljava se proizvodnjom u nuklearnim elektranama. 

Više o toj temi moguće je pročitati u novom broju časopisa EGE

Na časopis EGE, koji izlazi pet puta godišnje i prati najnovije trendove u energetici se možete pretplatiti OVDJE.