Planira se obnova TE Plomin 1

Autor: B.L. Objavljeno: 09.09.2019. 🕜 11:06 Lokacija: Pula

Osuvremenjeni blok bio bi stabilan i pouzdan izvor bazne energije

HEP ima značajne planove s obnovom i daljim korištenjem TE Plomin. Tako bi umjesto dosadašnjeg projekta gradnje trećeg bloka termoelektrane na ugljen, tzv. TE Plomin C, koji je do daljnjega 'na čekanju', trebalo obnoviti, odnosno osuvremeniti postrojenje TE Plomin 1. To je postrojenje još 1.1.2018. godine trebalo prestati s radom, ali je HEP u veljači 2019. ishodovao dozvolu Ministarstva okoliša i energetike za nastavak rada. Radi se o okolišnoj dozvoli kojim su propisani uvjeti zaštite okoliša koje mora zadovoljiti osuvremenjeno elektroenergetsko postrojenje. 


Uvjeti iz okolišne dozvole

Istodobno su se ishođenjem dozvole stekli uvjeti za razmaranje ulaganja u rekonstrukciju i osuvremenjavanje TE Plomin 1. Odluka o tome ovisit će o rezultatima analize isplativosti i o potvrdi uklapanja u strategije energetskog i niskougljičnog razvoja, a taj bi projekt omogućio proizvodnju električne energije po visokim ekološkim standardima. Tako bi se, između ostaloga, izgradilo i postrojenje za smanjenje emisija dušičnih oksida i za odsumporavanje dimnih plinova, ali i provela nadogradnja elektrofiltra za smanjenje emisije čestica PM2,5. Takvi su sustavi u protekle dvije godine, za vrijeme remonta, ugrađeni u pogonu TE Plomin 2. 


Bitan objekt za hrvatski EES

U svakom slučaju, nastavak rada TE Plomin 1 smanjio bi potrebu za uvozom električne energije i dao doprinos povećanju samodostatnosti njezine domaće proizvodnje. Isto tako, osuvremenjeni blok bi bio stabilan i pouzdan izvor bazne električne energije u hrvatskom elektroenergetskom sustavu što je preduvjet za daljnji razvoj i povećanje primjene obnovljivih izvora, objavio je 'Glas Istre'.

TAGOVI