Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila program o restrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH koji je povezan s drugim aktivnostima na tome području. To uključuje djelovanje Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH u zakonski predviđenom opsegu, posebice u pogledu neovisnosti i stvaranja pretpostavki za funkcioniranje tržišta električne energije i odvajanja reguliranih i tržišnih djelatnosti. 

Također, to uključuje modernizaciju i restrukturiranje rudnika ugljena.


Regulirana i tržišna opskrba 

Ključne promjene i obveze koje proizilaze na temelju odredbi tamošnjeg zakona o električnoj energiji, a koje su obuhvaćene ovim programom, jesu i odvajanje svih djelatnosti, pravno odvajanje i neovisnost distribucije i računovodstveno odvajanje opskrbe na onu reguliranu i tržišnu. 

Inače, priopćeno je iz vlade FBiH, Bosna i Hercegovina je potpisnik Ugovora o uspostavi Energetske zajednice koji je na snazi od 1. srpnja 2006. godine. Time je preuzeta obaveza provedbe pravne stečevine Europske unije koja se, među ostalim, odnosi na tržište električne energije.