Tržište električne energije u Bosni i Hercegovini liberalizirano je 1. siječnja 2015. i od tada svi kupci mogu birati opskrbljivača

S obzirom na to da su gospodarski subjekti početkom listopada 2019. dobili ponude za opskrbu električnom energijom od Elektroprivrede BiH s cijenama koje su primjetno veće u odnosu na trenutačne, Udruga poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) savjetuje svojim članicama da pregovaraju s ostalim opskrbljivačima. 

A prilikom pregovora obavezno treba tražiti niže cijene električne energije, dodatne usluge i pogodnosti. 


Travanj, svibanj i lipanj 

Kupcima se tako preporučuje da procijene je li bolje tražiti sklapanje dugogodišnjih ugovora. Jer, dosadašnje iskustvo je pokazalo kako su višegodišnji ugovori bili povoljniji za potrošače u odnosu na one koji se sklapaju na godinu dana, priopćeno je iz UPFBiH

Također, prema statistici u zadnjih 10 godina, najpovoljnije je sklopiti ugovor o opskrbi električnom energijom u travnju, te u svibnju i lipnju, jer su tada bile najniže cijene na burzi. Stoga, UPFBiH savjetuje poslodavcima da ne čekaju ponudu ugovora, nego da sami potaknu pregovore s opskrbljivačima.