Vijeće ministara BiH prihvatilo je inicijativu Ministarstva financija i trezora za pregovore oko zaključivanja sporazuma o zajmu i projektu između njemačke razvojne banke KfW te Bosne i Hercegovine, FBiH i Elektroprivrede HZ Herceg-Bosne Mostar (EP HZHB) u iznosu od 15 milijuna eura, a za rehabilitaciju i modernizaciju Pumpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina. 

Cilj je produljenje životnog vijeka HE Čapljina, odnosno zamjena dotrajale opreme i modernizacija postrojenja starog 40 godina. 


Raspoloživost hidroelektrane 

Zahvaljujući ovom projektu, priopćilo je Vijeće ministara BiH, očekuje se povećanje moguće proizvodnje električne energije te povećanje raspoloživosti hidroelektrane za pružanje pomoćnih usluga elektroenergetskom sustavu BiH i bloku Srbija/Hrvatska/BiH. 

Neizravnu korist od ovog projekta, pak, imat će lokalna zajednica, kao i svi korisnici elektroenergetskog sustava u BiH.