Posljednjeg dana prošle godine u 'Narodnim novinama' obavljen je važan podzakonski propis iz područja elektroenergetike kojim se uređuje udio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora ili u visokoučinkovitim kogeneracijskim postrojenjima (tj. od tzv. povlaštenih proizvođača) koji su opskrbljivači električnim energijom obvezni otkupljivati. Radi se o Uredbi o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije (NN 147/2021)

Tu je Uredbu donijela Vlada na sjednici koja je održana 30. prosinca prošle godine i to na temelju članka 46., stavka 7. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/2021), koji je također nedavno donesen. Njome se, dakle, određuje udio (izražen u postotku) neto isporučene električne energije povlaštenih proizvođača koji su opskrbljivači dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije (tj. Hrvatskog operatora tržišta energije) po reguliranoj otkupnoj cijeni. Taj je udio određen u čl. 2. Uredbe i iznosi 60%. 

Uredba je stupila na snagu prvoga dana ove godine, kada je ujedno prestala važiti dosadašnja Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije (NN 119/2019).