Održan je prvi sastanak Radne skupine u sklopu inicijative 'Čista energija za EU otoke'. Naime, tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije jedan od prioriteta bio je jačanje potpore otocima kada je riječ o primjeni 'čiste' energije, tj. one proizvedene iz nefosilnih goriva. Pri tome je poseban naglasak stavljen na proces pripreme Memoranduma o razumijevanju za provedbu Deklaracije o čistoj energiji za EU otoke (tzv. Splitskog memoranduma) čiji cilj je bio uspostaviti dugoročni okvir za suradnju i unaprjeđenje energetske tranzicije za otoke u Europskoj uniji i promicati ulogu građana, istodobno poštujući specifičnosti pojedine zemlje.

Taj su Memorandum u lipnju 2020. godine potpisali Europska komisija i 14 članica EU-a: Hrvatska, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Malta, Portugal, Španjolska i Švedska. No, prvi sastanak Radne skupine održan je tek 5. ožujka ove godine, a okupio je imenovane predstavnike tih 14 zemalja. Radna skupina sastajat će se prema potrebi u svrhu omogućavanja transparentnosti i pripreme izvještaja o postignutim naprecima u područjima za suradnju europskih otoka.
Na održanom sastanku raspravljalo se o programu rada za 2021. godine, čime će se odrediti put prema stabilnijoj osnovi za suradnju u korist otočnih zajednica i građana EU-a, uzimajući u obzir ciljeve Pariškog sporazuma i Europskog zelenog plana, Zaključke Europskog vijeća o postizanju klimatski neutralnog EU-a do 2050., zakonodavni paket 'Čista energija za sve Europljane' i energetsko-klimatske planove pojedinih zemalja. Također su razmijenjena mišljenja i o općim usuglašenim ciljevima Memoranduma i način uspostave strukture suradnje.

Na sastanku je EK predstavio novo Tajništvo Čiste energije za EU otoke koje će, u naredne dvije godine i u sklopu druge faze djelovanja, pod vodstvom konzultantske tvrtke 3E u Bruxellesu, provoditi aktivnosti pružanja podrške europskim otocima u području energetske tranzicije i dekarbonizacije Tajništvo je EK osnovao još 2018. godine kako bi se otocima pružila pomoć u pripremi projekata, objavilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.