Za čak 21 posto ukupne energije koja se koristila za grijanje i hlađenje u Europskoj uniji u 2018. godini bili su zaslužni obnovljivi izvori

Prema podacima statističkog ureda Europske unije Eurostata, taj udjel se kontinuirano povećavao od početka prikupljanja podataka 2004. kada je iznosio 12 posto. 

Među EU članicama svakako se ističe Švedska s gotovo dvije trećine (65 posto) energije iz obnovljivih izvora koja se u 2018. koristila za grijanje i hlađenje. Zatim, više od polovice energije iz obnovljivih izvora koristi se prilikom grijanja i hlađenja u Latviji (56 posto), Finskoj (55 posto) i Estoniji (54 posto). 

Naprotiv, obnovljivi izvori najmanje su pridonijeli grijanju i hlađenju u Irskoj i Nizozemskoj (obje šest posto), Belgiji (osam posto) i Luksemburgu (devet posto). 

Hrvatska se, pak, s udjelom od 37 posto nalazi u gornjem dijelu te ljestvice.