HEP je izvijestio da je završena ugradnja glavne opreme u prve dvije kogeneracijske bioelektrane-toplane na šumsku biomasu u njegovom proizvodnom portfelju. Tako je na gradilištu BE-TO Sisak završena ugradnja turbine i generatora, a na gradilištu BE-TO Osijek su, nakon ugradnje turbine i generatora u srpnju 2016. godine, u tijeku elektroinstalacijski i izolaterski te radovi na povezivanju opreme. Kako se ističe, završetak radova i početak pokusnog rada elektrana očekuje se početkom 2017, dok se ishođenje uporabne dozvole i primopredaja postrojenja očekuje u proljeće te godine. Projekti su ukupno vrijedni više od 35 mil. eura, a nove elektrane ujedno će biti prve takve u HEP Grupi sa statusom povlaštenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije. Gradi ih konzorcij, predvođen Đuro Đaković Holdingom i nizozemskom tvrtkom HoSt, koji su izabrani na temelju međunarodnog nadmetanja koje je provedeno prema proceduri njemačke Kreditne banke za obnovu (KfW), čijim se sredstvima projekti financiraju.
BE-TO Sisak imat će električnu snagu 3 MW i toplinski učin 10 MW, a proizvodit će oko 19 300 MW h električne i oko 63 900 MW h toplinske energije godišnje. U sklopu tog projekta gradi se i toplinska stanica i vrelovod do naselja Brzaj i Caprag, dok ukupna investicija iznosi 18,95 mil. eura. BE-TO Osijek imat će istu električnu snagu i toplinski učin, dok će proizvodnja iznositi 18 300 MW h električne i oko 65 800 MWh toplinske energije godišnje. Vrijednost tog projekta je 16,25 mil. eura. Obje elektrane će za rad koristiti drvnu sječku, čiju je nabavu HEP osigurao potpisivanjem dugogodišnjih ugovora. Proizvedena električna energija će se isporučivati u elektroenergetski sustav, a toplinska energija kao tehnološke pare industrijskim proizvođačima, odnosno kao vrela voda u toplinarske sustave Osijeka i Siska.