Na nedavnom natječaju Hrvatskih šuma za sječku bilo je ponuđeno 265 tisuća tona, na natječaj je pristiglo 23 prijave koje iskazuju interes za čak 341.000 tona i to po cijenama koje su 46% više od onih koje je nekada jamčila stara uprava HŠ. Sječka je namijenjena za postrojenja instalirane snage 44 MW, kažu u HŠ. Konačna lista dobitnika bit će poznata početkom travnja. Najvažniji kriterij je ukupna učinkovitost postrojenja koja mora biti najmanje 60%, kao i status povlaštenog proizvođača, broj novootvorenih radnih mjesta itd.  Cijene sječke će biti varijabilne tijekom ugovornog perioda i ovisit će o kretanjima na tržištu a HŠ računaju na više od 350 mil. kn dodatnih prihoda, piše Večernjak.