Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) i Hrvatska burza električne energije (CROPEX) najavljuju četiri dražbe jamstava podrijetla električne energije koje se održavaju 19. svibnja. 

Na dražbama će se prodavati ukupno 181.548 jamstava podrijetla za električnu energiju koju su iz vjetroelektrana i biomase proizveli povlašteni proizvođači u sustavu poticanja. 

Riječ je, naime, o dražbi za jamstva podrijetla iz vjetroelektrana s početkom trajnog pogona od 1. travnja 2015. godine (električna energija proizvedena u travnju 2021.), javlja CROPEX.

Zatim, o dražbi za jamstva podrijetla iz vjetroelektrana s početkom trajnog pogona starijim od 1. travnja 2015. godine (električna energija proizvedena u travnju 2021.); o dražbi za jamstva podrijetla iz biomase s početkom trajnog pogona od 1. travnja 2015. godine čija je instalirana snaga manja od pet MW (električna energija proizvedena u travnju) te o dražbi za jamstva podrijetla iz biomase s početkom trajnog pogona od 1. travnja 2015. čija je instalirana snaga veća od ili jednaka pet MW (električna energija proizvedena također u travnju ove godine). 

Jamstva će se prodavati na CROPEX-ovoj IT trgovačkoj platformi.