Crna Gora bi u prvom kvartalu 2014. godine trebala dobiti master plan za plin, navodi se u izvještaju o aktivnostima na realizaciji projekta istraživanja i proizvodnje ugljikovodika u podmorju Crne Gore. Angažiran je i konzultant koji će napisati zakon o posebnom porezu za upstream industriju. Navodi se da je Crna Gora u sklopu studije izvodljivosti Jadransko-jonskog plinovoda (IAP), koju financira Direktorat za proširenje Europske komisije i Europska banka za obnovu i razvoj, dobila zajam za izradu master plana za plin, čiji projektni zadatak je usuglašen. U izvještajnom periodu data je načelna suglasnost za trasu IAP plinovoda koja treba proći kroz teritorij Crne Gore. Crna Gora je potpisala i memorandum o razumijevanju za podršku i suradnju u realizaciji Trans-jadranskog i Jonsko–jadranskog plinovoda, javlja Pobjeda.