Europska komisija ovaj tjedan je pokrenula dva dodatna javna savjetovanja u okviru pripremnog rada na ostvarenju ambicioznog cilja smanjenja emisija do 2030. godine. 

Planiranom revizijom Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora i Direktive o energetskoj učinkovitosti u lipnju 2021. osigurat će se da politike EU-a o obnovljivim izvorima i energetskoj učinkovitosti pridonesu smanjenju emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 posto do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990. godine.

 

Krajnja potrošnja 

"Komisija uspostavlja instrumente kako bi ispunila klimatske ambicije. Put prema klimatskoj neutralnosti zahtijeva povećanje i ubrzavanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te jačanje našeg djelovanja u području energetske učinkovitosti. Danas pokrenuta savjetovanja pomoći će u oblikovanju prijedloga koje ćemo predstaviti sljedeće godine", izjavila je povjerenica za energetiku Kadri Simson. 

Procjenom učinka Plana za klimatske ciljeve do 2030., javlja EK, procijenjeno je da bi udio energije iz obnovljivih izvora do tada trebao dostići od 38 do 40 posto te da potrebna povećanja energetske učinkovitosti iznose od 36 do 39 posto za krajnju potrošnju energije i od 39 do 41 posto za potrošnju primarne energije. 

Javna savjetovanja otvorena su 12 tjedana, a Europska komisija poziva građane i dionike da iznesu svoja mišljenja.