Treba li povećati udio obnovljive energije u EU-u?

Autor: B.O. Objavljeno: 05.08.2020. 🕜 10:53 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Prvi koraci u postupku revizije Direktive o obnovljivoj energiji i Direktive o energetskoj učinkovitosti

Europska komisija poduzela je prve korake u postupku revizije Direktive o obnovljivoj energiji i Direktive o energetskoj učinkovitosti te pozvala građane i dionike da iznesu svoje komentare na temu planova za njihovu izmjenu. 

Revizija te dvije direktive važna je pri utvrđivanju kako će politike koje se odnose na obnovljive izvore i energetsku učinkovitost pomoći u postizanju ciljeva Europskog zelenog plana u pitanjima klime i zaštite okoliša. Revizije su dio šireg procesa koji se temelji na predviđenom donošenju Plana za klimatske ciljeve. 

"Kako bismo realizirali Europski zeleni plan započeli smo procjenu učinka ambicioznijih ciljeva u pogledu klime za 2030. godinu i različitih scenarija kako te ciljeve ostvariti. Jasno je da svi putovi ka klimatskoj neutralnosti uključuju veću i bržu proizvodnju obnovljive energije i intenziviranje sadašnjih nastojanja u pogledu energetske učinkovitosti. Kako bismo to ostvarili, moramo razmotriti sve alate koji su nam na raspolaganju. Sadašnji planovi predstavljaju početak procesa koji je ključan za naša buduća djelovanja i za koji je predviđeno da traje do lipnja 2021.", izjavila je povjerenica Europske komisije za energetiku Kadri Simson


Javno savjetovanje 

U okviru Plana za direktivu o obnovljivoj energiji procijenit će se treba li povećati udio obnovljive energije u EU-u, za koji je sada predviđeno da treba biti najmanje 32 posto u 2030., i treba li prilagoditi druge dijelove Direktive u skladu s Europskim zelenim planom, uključujući Strategiju za bioraznolikost. 

U okviru Plana za Direktivu o energetskoj učinkovitosti ocijenit će se prikladnost postojećih propisa za ostvarivanje aktualnih ciljeva u pogledu energetske učinkovitosti od najmanje 32,5 posto za 2030. 

Odgovore koji se odnose na ta dva plana treba poslati do 21. rujna, priopćeno je iz Europske komisije. 

Sljedeća faza u reviziji tih direktiva bit će otvoreno javno savjetovanje koje će započeti krajem ove godine.

TAGOVI