Europska investicijska banka (EIB) je odobrila tvrtki Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) zajam od 73,5 milijuna eura kako bi joj pomogla modernizirati flotu gradskih autobusa u katalonskoj prijestolnici. Drugim riječima, dizelska vozila i ona sa starijim tehnologijama korištenja stlačenog prirodnog plina (CNG) zahvaljujući sredstvima iz zajma postepeno će biti zamijenjena novim, modernijim, sigurnijim i čišćim inačicama.  

Konkretno, grad će do 2021. dobiti 116 novih električnih autobusa, 63 na hibridni pogon i 75 onih u koje su ugrađene najnovije tehnologije korištenja CNG-a. Također, 20 turističkih autobusa s dizelskim pogonom u Barceloni će zamijeniti hibridi. 

Osim poboljšanja kvalitete zraka, cilj projekta je i povećanje potražnje za uslugom autobusnog gradskog transporta kako bi se smanjilo korištenje privatnog prijevoza. 

Nove gospodarske mogućnosti

 

Potpredsjednica EIB-a Emma Navarro je istaknula kako financiranje ovog projekta izravno utječe na poboljšanje kvalitete života ljudi i jača usluge javnog prijevoza u Barceloni istovremeno omogućavajući mobilnost s niskim emisijama. "Lokalni stanovnici moći će uživati u čišćem zraku zahvaljujući uvođenju vrhunskih gradskih autobusa. Sporazum će također pomoći u stvaranju novih gospodarskih mogućnosti u gradu poboljšanjem veza i revitalizacijom određenih područja", naglasila je. 

Glavni izvršni direktor TMB-a Enric Cañas je kazao kako je autobusni prijevoz u Barceloni u velikoj mjeri usmjeren na elektrifikaciju, a 116 potpuno električnih autobusa koji će se uvesti do 2021. omogućit će da linije na glavnoj mreži, kao i neke lokalne, budu one s nultom emisijom štetnih plinova. 

Inače, u 2018. u javnom gradskom autobusnom prijevozu u Barceloni je prevezeno 203 milijuna putnika.