Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora ovaj tjedan potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš te direktorica CGO-a Babina Gora Marija Tufeković

Izgradnjom CGO-a Babina Gora i pripadajućih pretovarnih stanica Karlovac, Ogulin, Slunj i Otočac, uz provedbu ostalih projektnih aktivnosti, planira se unaprijediti sustav gospodarenja otpadom u Karlovačkoj, zapadnom dijelu Sisačko-moslavačke (Grad Glina, općine Gvozd i Topusko) i sjevernom dijelu Ličko-senjske županije (Grad Otočac, općine Plitvička jezera, Vrhovine i Brinje).

Zbrinjavanje otpada 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 8. travnja donijelo odluku o financiranju tog projekta, za što su dodijeljena sredstva Europske unije u iznosu od 195,7 milijuna kuna. "U Ministarstvu zaštite okoliša i energetike pokušavamo realizirati projekte o kojima se priča već desetljećima stoga ovim putem čestitam svima onima koji su ustrajno radili na tome da se ostvari projekt čiji je kapacitet obrade miješanog komunalnog otpada 30 000 tona godišnje i koji će osigurati potrebu za zbrinjavanjem otpada za više od 150 000 stanovnika", rekao je ministar Ćorić. 

Održivo gospodarenje 

Glavni procesi u CGO-u Babina Gora obuhvaćaju mehaničko-biološku obradu miješanog komunalnog otpada, biološku obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada, mehaničku obradu građevnog otpada, mehaničku obradu glomaznog otpada i odlagališta, javlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Realizacijom projekta CGO Babina Gora ostvarit će se iskorak u postavljanju temelja za održivo gospodarenje otpadom, a provedbom projekta pridonosi se ispunjavanju obveza Hrvatske prema Europskoj uniji u području gospodarenja otpadom, unapređenju kvalitete života stanovništva te se osigurava ispunjavanje ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.- 2022. godine.